Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thành lập Trung tâm Nhân lực quốc tế trực thuộc ĐHQGHN
Ngày 28/7/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định thành lập Trung tâm Nhân lực quốc tế. Tên gọi bằng tiếng Anh: VNU - Center of International Manpower (viết tắt là: VNU-CIM).

Trung tâm Nhân lực quốc tế là đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:
1. Chức năng
a) Phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm theo chuẩn quốc tế cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học, sau đại học mà các đơn vị khác của ĐHQGHN chưa trang bị, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước;
b) Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát triển và cung ứng nhân lực;
c) Thực hiện các hoạt động dịch vụ về phát triển nguồn nhân lực, cung ứng nhân lực cho thị trường trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
a) Phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm theo chuẩn quốc tế
- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, kỹ năng quản lý giáo dục, quản lý hành chính công theo chuẩn quốc tế, chuẩn nghề nghiệp cho chuyên gia, giám đốc, các chức danh quản lý doanh nghiệp, đơn vị;
- Tổ chức các khóa đào tạo dài hạn cấp văn bằng khi có đủ điều kiện và được sự đồng ý của Giám đốc ĐHQGHN.
b) Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát triển và cung ứng nhân lực
- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nhân lực, nhu cầu thị trường lao động trong nước và ngoài nước, dự báo xu hướng nhân lực, đánh giá chất lượng nhân lực, khả năng cạnh tranh nhân lực của Việt Nam trong khu vực; cung cấp cơ sở khoa học cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng nhân lực theo chuẩn đầu ra, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức và doanh nghiệp ở Việt Nam, các hoạt động dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực ra nước ngoài sau đào tạo của Trung tâm;
- Tổ chức nghiên cứu về chuyển giao công nghệ trong việc phát triển nguồn nhân lực của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp ở Việt Nam.
c) Triển khai các hoạt động dịch vụ về phát triển và cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường trong nước và ngoài nước.
d) Phát triển liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị trong ĐHQGHN cũng như các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.
>>> Xem chi tiết quyết định tại đây
          

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :