Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Phê duyệt và bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài QG.11.03

Ngày 1/8/2011, ĐHQGHN có công văn số 2159 /QĐ-KHCN thành lập đề tài nghiên cứu khoa học nhóm B năm 2011, mã số QG.11.03 “Phát triển tổ hợp phương pháp Rađa đất và Thăm dò điện đa cực cải tiến để phát hiện ẩn họa trong đê, đập đất ở Việt Nam”.
Bổ nhiệm PGS.TS. Vũ Đức Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên làm chủ nhiệm đề tài.
Thời gian thực hiện đề tài QG.11.03 là 24 tháng kể từ ngày ký quyết định.

 >> Xem chi tiết tại đây

 Media (VNU)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :