Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thành lập Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 02/12/2011 Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định thành lập Trung tâm Phát triển ĐHQGHN là đơn vị phục vụ trực thuộc ĐHQGHN, tổ chức và hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:
1. Chức năng
a) Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện dùng chung của ĐHQGHN (bao gồm cơ sở vật chất, phương tiện hiện do Văn phòng ĐHQGHN quản lý hoặc chưa có đơn vị nào quản lý; cơ sở vật chất của một đơn vị trực thuộc ĐHQGHN quản lý nhưng có nhu cầu hợp tác với Trung tâm để khai thác, sử dụng; và cơ sở vật chất mới do Trung tâm phát triển được) để phục vụ các hoạt động của Cơ quan ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.
b) Huy động và khai thác các nguồn lực từ xã hội và ngân sách Nhà nước (NSNN) để phát triển cơ sở vật chất và tài chính cho ĐHQGHN; liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHQGHN để thực hiện các dự án phát triển ĐHQGHN và các dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.
2. Nhiệm vụ
a) Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện dùng chung của ĐHQGHN để phục vụ các hoạt động của Cơ quan ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN
- Trực tiếp quản lý Nhà điều hành, các phương tiện đi lại, tài sản cố định, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng... để phục vụ hoạt động của Cơ quan ĐHQGHN; quản lý và sử dụng các cơ sở vật chất, phương tiện dùng chung của ĐHQGHN; thực hiện xây dựng mới cơ sở vật chất và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của ĐHQGHN từ kinh phí do ĐHQGHN cấp;
- Quản lý và đảm bảo thông suốt phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác của Cơ quan ĐHQGHN lịch sự, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả;
- Làm đầu mối mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng tài sản cố định phục vụ các hoạt động của Cơ quan ĐHQGHN; chỉnh trang cảnh quan, môi trường làm việc của ĐHQGHN từ kinh phí do ĐHQGHN cấp...
b) Huy động và khai thác các nguồn lực từ xã hội và ngân sách Nhà nước (NSNN) để phát triển cơ sở vật chất và tài chính cho ĐHQGHN
- Tiếp cận các cơ sở vật chất, nguồn vốn từ NSNN, nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác để phát triển cơ sở vật chất và tài chính cho ĐHQGHN, phục vụ công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc;
- Huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước thông qua các chương trình kêu gọi tài trợ, hợp tác đào tạo, NCKH…;
- Khai thác hình ảnh của các nhà khoa học và các tri thức đỉnh cao để tạo nguồn thu cho cá nhân và Trung tâm;
- Giúp ĐHQGHN thực hiện các dự án đầu tư phát triển ĐHQGHN theo phương thức xã hội hóa (BT, BOT, PPP…);
- Tìm kiếm, phát triển quỹ đất hoặc liên doanh với các tổ chức, cá nhân tạo quỹ đất xây dựng khu nhà ở cán bộ; thực hiện các dự án cải tạo và phát triển cơ sở vật chất để xây dựng các cơ sở đào tạo, NCKH, thực hành, thực nghiệm cho CBVC, HSSV của ĐHQGHN; xây dựng các cơ sở liên doanh, liên kết quốc tế của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;
- Xây dựng chuỗi trường học liên thông từ mẫu giáo lên phổ thông trung học theo chuẩn quốc tế, phục vụ các đối tượng trên cả nước.
c)Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHQGHN để triển khai thực hiện các dự án phát triển ĐHQGHN và các dịch vụ, sản xuất, kinh doanh để tăng nguồn thu bền vững ngoài NSNN cho ĐHQGHN như: bảo vệ và trông giữ xe; cho thuê mặt bằng, kiốt kinh doanh; tổ chức sự kiện, quảng cáo, in ấn, photocopy, triển lãm giáo dục; cung cấp điện, nước, vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cây xanh; cung cấp dịch vụ ăn uống, thực phẩm sạch; dịch vụ vận tải, đào tạo lái xe; mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị văn phòng và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:
1. Ban Giám đốc Trung tâm.
2. Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc Trung tâm:
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp.
b) Phòng Quản lý cơ sở vật chất.
c) Phòng Tổ chức sự kiện.
d) Phòng Hậu cần.
đ) Phòng Bảo vệ.
3. Các đơn vị trực thuộc khác (nếu cần thiết).

 VNU Media - Ban Tổ chức - Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :