Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Hướng dẫn bổ sung thực hiện mua sắm thiết bị theo Nghị quyết 11/CP

Căn cứ công văn số 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ngày 19/12/2011, Ban Kế hoạch & Tài chính - ĐHQGHN đã có công văn số 3798/ĐHQGHN-KHTC, về việc Hướng dẫn bổ sung thực hiện mua sắm thiết bị theo Nghị quyết 11/CP gửi đến các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.
ĐHQGHN đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, công văn số 14355/BTC-QLCS ngày 26/10/2011, công văn số 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính, công văn số 3248/ĐHQGHN-KHTC ngày 03/11/2011 của ĐHQGHN và văn bản này để triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc mua sắm, trang bị, thay thế tài sản đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ và hướng dẫn tại văn bản nêu trên; chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu bị phát hiện vi phạm.
Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về ĐHQGHN để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính ./.

 

 VNU Media - Ban Kế hoạch - Tài chính
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :