Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức

Ngày 12/3/2012, Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm Ths. Vũ Nguyên Thức - nghiên cứu viên, Phòng Thí nghiệm Micrô và Nanô, Trường Đại học Công nghệ, kiêm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức.
Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức trực thuộc ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định 3619/QĐ-TCCB của Giám đốc ĐHQGHN, là đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển giao tri thức trực thuộc ĐHQGHN.
Trung tâm có chức năng tư vấn, hỗ trợ cán bộ khoa học trong ĐHQGHN hoàn tất các thủ tục đăng ký, chứng nhận phát minh, sáng chế; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) trong ĐHQGHN; chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu KH&CN, sản xuất thử, sản phẩm dịch vụ tư vấn của ĐHQGHN thành các sản phẩm có thể bán được trên thị trường.
Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tiếp nhận và chuyển giao tri thức từ bên ngoài vào ĐHQGHN để tạo ra các vườn ươm tri thức, vườn ươm KH&CN, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và các hoạt động quản lý của ĐHQGHN, đồng thời liên kết, hợp tác quốc tế để triển khai các hoạt động chuyển giao tri thức.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :