Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thành lập Hội đồng Cố vấn Khoa Y Dược

>>> Xem thông tin chi tiết Quyết định 858/QĐ-TCCB
Ngày 12/3/2012, Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quyết định 858/QĐ-TCCB về việc thành lập Hội đồng Cố vấn Khoa Y Dược.
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Cố vấn Khoa Y Dược, ĐHQGHN,  thực hiện theo Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Khoa Y Dược ban hành theo Quyết định số 1626/TCCB ngày 02/6/2011 của Giám đốc ĐHQGHN.
Hội đồng gồm các thành viên:
1. GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN - Chủ tịch.
2. GS.TS. Trương Việt Dũng, Chủ nhiệm Khoa Y Dược - Phó Chủ tịch.
3. GS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam - Uỷ viên.
4. PGS.TS. Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN - Ủy viên.
5. GS.TS. Tạ Thành Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - Uỷ viên.
6. PGS.TS. Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Ủy viên.
7. GS.TS. Phạm Thanh Kỳ, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội - Ủy viên.
8. GS.TS. Võ Xuân Minh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội - Ủy viên.
9. GS.TS. Lê Nam Trà, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - Uỷ viên.
10. GS.TS. Đặng Hanh Đệ, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội - Uỷ viên.
11. TS. Trịnh Hoàng Hà, Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược - Uỷ viên thư ký.

 VNU-Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :