Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012

Ngày 26/3/2012, ĐHQGHN đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, giám sát, kiểm tra, thanh tra kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012 theo đúng yêu cầu về công tác tuyển sinh trong Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế Đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012.
Danh sách ban chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy ĐHQGHN năm 2012

1.       
PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn
Phó Giám đốc ĐHQGHN
Trưởng ban
2.       
TS. Vũ Viết Bình
Phó Trưởng ban Đào tạo
Phó Trưởng ban
3.       
PGS. TS. Nguyễn Văn Nhã
Trưởng ban Đào tạo
Ủy viên
4.       
TS. Vũ Quốc Thái
Phó Trưởng ban Đào tạo
Ủy viên
5.       
TS. Trần Quốc Bình
Phó. Chánh Văn phòng ĐHQGHN
Ủy viên
6.       
TS. Nguyễn Anh Thái
Phó Trưởng ban Kế hoạch-Tài chính
Ủy viên
7.       
TS. Nguyễn Thị Tuyết
Phó Trưởng ban Chính trị &CTHSSV
Ủy viên
8.       
PGS. TS. Lê Danh Tốn
Trưởng ban Thanh tra
Ủy viên
9.       
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN
Ủy viên
10.  
PGS. TS. Nguyễn Văn Kim
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV
Ủy viên
11.  
TS. Đỗ Tuấn Minh
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ
Ủy viên
12.  
PGS. TS. Nguyễn Việt Hà
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ
Ủy viên
13.  
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
Ủy viên
14.  
TS. Trần Hữu Hoan
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục
Ủy viên
15.  
GS. TS. Phạm Hồng Thái
Chủ nhiệm khoa Luật
Ủy viên
16.  
PGS. TS. Vũ Ngọc Tú
Phó Chủ nhiệm khoa Quốc tế
Ủy viên
17.  
PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải
Phó Chủ nhiệm khoa Y Dược
Ủy viên
18.  
ThS. Nguyễn Nam Hải
Giám đốc Trung tâm Máy tính và e-learning, Trường Đại học Công nghệ
Ủy viên
19.  
ThS. Vương Thị Phương Thảo
Chuyên viên ban Đào tạo
Thư ký

Danh sách gồm 19 thành viên.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :