Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Kết quả bỏ phiếu Sơ duyệt của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú ĐHQGHN

Ngày 16 tháng 4 năm 2012 Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã họp phiên thứ nhất và bỏ phiếu sơ duyệt đối với các nhà giáo được các đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012. Hội đồng gồm 19 thành viên.
Căn cứ Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012 tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 1804/BGDĐT-VP ngày 29/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng đã xem xét, trao đổi, đánh giá thành tích của từng cá nhân và đưa vào danh sách bỏ phiếu.
Kết quả cụ thể như sau:
DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
(xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp)

STT
Họ và tên
 
Nơi công tác
Phiếu bầu
của
Ủy viên
Hội đồng
Tỷ lệ (%)
1
GS. TS Bạch Thành Công
 NGƯT năm 2006
Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trưởng phòng TN Tính toán, Trường ĐHKHTN
19/19
100
2
PGS.TS Nguyễn Hữu Chinh
NGƯT năm 1997
Giảng viên Cao cấp
Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga
Trường Đại học Ngoại ngữ
19/19
100
3
GS. TS Trần Tân Tiến
NGƯT năm 2006
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học, Trường ĐHKHTN
19/19
100
4
PGS. TS Hồ Sĩ Đàm
NGƯT năm 2006
Hưu 2011
Giảng viên cao cấp
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Khoa Công nghệ Thông tin, Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ 
18/19
94,74
5
GS.TS Phùng Hữu Phú
NGƯT năm 1996
Chủ nhiệm khoa Khoa học Chính trị Trường ĐHKHXH&NV
18/19
94,74
6
PGS. TS Trịnh Đình Đạt
NGƯT năm 2006
 
Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh học
Trường ĐHKHTN
17/19
89,47
7
GS.TSKH Vũ Minh Giang
NGƯT năm 2006
Phó Giám đốc ĐHQGHN
17/19
89,47

DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
(xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp)
STT
Họ và tên
 
Nơi công tác
Phiếu bầu
của
Ủy viên
Hội đồng
Tỷ lệ (%)
1
PGS.TS Bạch Gia Dương
 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ.
18/18/19
94,74
2
GS. TS Nguyễn Năng Định
 
Chủ nhiệm Bộ môn Vật liệu và Linh kiện Bán dẫn Nanô, Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nanô, Trường Đại học Công nghệ
18/18/19
94,74
3
PGS.TS Lê Sỹ Giáo
 
Cán bộ giảng dạy Bộ môn Nhân học, Trường ĐHKHXH&NV
18/18/19
94,74
4
PGS.TS Hoàng Hồng
 
Cán bộ giảng dạy khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV
18/18/19
94,74
5
PGS. TS Ngô Sỹ Lương
 
Nguyên CNBM Hóa vô cơ, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
18/18/19
94,74
6
PGS.TS Lâm Bá Nam
 
Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học
Trường ĐHKHXH&NV
18/18/19
94,74
7
PGS. TS Phan Tuấn Nghĩa
 
Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường ĐHKHTN
18/18/19
94,74
8
PGS. TS Nguyễn Văn Nội
 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN
18/18/19
94,74
9
PGS.TS Nguyễn Văn Quảng
 
Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
18/18/19
94,74
10
PGS. TS Nguyễn Thị Quỳ
 
Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn TB-MP-LS,
Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
18/18/19
94,74
11
PGS.TS Trần Thị Quý
 
Chủ nhiệm khoa Thông tin - Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV
18/18/19
94,74
12
PGS. TS Nguyễn Văn Ri
 
Nguyên CNBM Hóa phân tích, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN
18/18/19
94,74
13
PGS. TS Hoàng Chí Thành
 
Nguyên CNBM Tin học,
Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHKHTN
18/18/19
94,74
14
PGS. TS Trần Quang Vinh
 
Chủ nhiệm Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật Máy tính, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ
 
18/18/19
94,74
15
PGS. TS Nhữ Thị Xuân
 
Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
18/18/19
94,74
16
PGS. TS Đặng Đình Châu
 
Giảng viên chính, Chủ nhiệm BM Giải tích, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN
17/18/19
89,47
17
PGS. TS Hoàng Xuân Cơ
 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và mô hình hóa môi trường, Trường ĐHKHTN
17/18/19
89,47
18
PGS.TS Nguyễn Đình Lê
 
Cán bộ giảng dạy khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV
17/18/19
89,47
19
PGS. TS Hà Quang Thụy
 
Trưởng phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghệ
17/18/19
89,47
20
PGS.TS Vũ Quang Hiển
 
Cán bộ giảng dạy khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV
16/18/19
84,21
21
PGS.TS Vũ Thị Phụng
 
Chủ nhiệm khoa Lưu trữ học & Quản trị văn phòng, Trường ĐHKHXH&NV
16/18/19
84,21
22
Ông Lê Đình Vinh
 
Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn chuyên Toán tin, Trường THPT chuyên KHTN, Trường ĐHKHTN
15/18/19
78,95
Đề nghị Hội đồng cấp cơ sở thông báo kết quả sơ duyệt của Hội đồng ĐHQGHN xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị bằng hình thức niêm yết công khai và trên Website của đơn vị. Trường hợp có ý kiến đối với các nhà giáo trong danh sách trên, xin gửi bằng văn bản về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước 11h00 ngày 26 tháng 4 năm 2012 (thứ năm)./.

 VNU Media - Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :