Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
36 nhà giáo của ĐHQGHN đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012

Ngày 20/12/2012, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước GS. Phạm Vũ Luận đã ký Quyết định số 127/QĐ-HDDCDGSNN, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 42 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 427 nhà giáo.
Trong số này ĐHQGHN có 1 nhà giáo của được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 35 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.
STT
Họ và tên
Ngành
Đơn vị
Số giấy
chứng nhận
1.              
Vũ Đức Nghiệu
Ngôn ngữ học
Trường ĐHKHXH&NV
194/GS
2.              
Nguyễn Thị Vân Anh
Sinh học
Trường ĐHKHTN
1753/PGS
3.              
Trần Định Bình
Ngôn ngữ học
Trường ĐHNN
1737/PGS
4.              
Nguyễn Hải Châu
Công nghệ thông tin
Trường ĐHCN
1551/PGS
5.              
Nguyễn Ngọc Chí
Luật học
Khoa Luật
1726/PGS
6.              
Vũ Thị Chín
Ngôn ngữ học
Trường ĐHNN
1738/PGS
7.              
Ngô Huy Cương
Luật học
Khoa Luật
1727/PGS
8.              
Lê Anh Cường
Công nghệ thông tin
Trường ĐHCN
1552/PGS
9.              
Nguyễn Kiên Cường
Vật lý
Trường ĐHCN
1847/PGS
10.           
Trần Thị Dung
Hoá học
Trường ĐHKHTN
1598/PGS
11.           
Đỗ Thị Hương Giang
Vật lý
Trường ĐHCN
1849/PGS
12.           
Bùi Thị Việt Hà
Sinh học
Trường ĐHKHTN
1755/PGS
13.           
Lê Thu Hà
Sinh học
Trường ĐHKHTN
1756/PGS
14.           
Nguyễn Thị Thu Hà
Xã hội học
Trường ĐHKHXH&NV
1817/PGS
15.           
Nguyễn Xuân Hoàn
Hoá học
Trường ĐHKHTN
1602/PGS
16.           
Trần Thu Hương
Tâm lý học
Trường ĐHKHXH&NV
1787/PGS
17.           
Nguyễn Quang Huy
Sinh học
Trường ĐHKHTN
1758/PGS
18.           
Lại Quốc Khánh
Triết học
Trường ĐHKHXH&NV
1818/PGS
19.           
Vũ Văn Mạnh
Khoa học trái đất
Trường ĐHKHTN
1667/PGS
20.           
Đặng Hoàng Minh
Tâm lý học
Trường ĐH Giáo dục
1790/PGS
21.           
Nguyễn Thị Nguyệt
Văn học
Trường ĐHKHXH&NV
1845/PGS
22.           
ĐoànThị Minh Oanh
Triết học
TTĐTBDGVLLCT
1822/PGS
23.           
Hoàng Đình Phi
Kinh tế học
Trường ĐHKT
1710/PGS
24.           
Trần Văn Quy
Khoa học trái đất
Trường ĐHKHTN
1670/PGS
25.           
Phạm Bảo Sơn
Công nghệ thông tin
Trường ĐHCN
1560/PGS
26.           
Nguyễn Văn Sửu
Dân tộc học
Trường ĐHKHXH&NV
1774/PGS
27.           
Phùng Quốc Thanh
Vật lý
ĐHQGHN
1858/PGS
28.           
Nguyễn Chí Thành
Giáo dục học
Trường ĐH Giáo dục
1795/PGS
29.           
Trương Ninh Thuận
Công nghệ thông tin
Trường ĐHCN
1564/PGS
30.           
Ngô Minh Thuỷ
Ngôn ngữ học
Trường ĐHNN
1741/PGS
31.           
Trịnh Quốc Toản
Luật học
Khoa Luật
1733/PGS
32.           
Nguyễn Linh Trung
Điện tử
Trường ĐHCN
1578/PGS
33.           
Nguyễn Mạnh Tuấn
Kinh tế học
Trường ĐHKT
1721/PGS
34.           
Hoàng Anh Tuấn
Sử học
Trường ĐHKHXH&NV
1776/PGS
35.           
Trịnh Văn Tùng
Xã hội học
Trường ĐHKHXH&NV
1828/PGS
36.           
Lê Trọng Vĩnh
Công nghệ thông tin
Trường ĐHKHTN
1568/PGS
 
 

 VNU media - HĐCDGSNN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :