Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo SĐH

>>> Tải về văn bản hướng dẫn số 146/HD-ĐHQGHN
Ngày 14/01/2013, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành văn bản hướng dẫn số 146/HD-ĐHQGHN về việc Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo Sau Đại học (SĐH), với nguyên tắc thực hiện:
1. Căn cứ vào Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN và năng lực tổ chức đào tạo thực tế ở các đơn vị.
2. Các học phần Ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo SĐH ở ĐHQGHN được tổ chức đào tạo cho một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Trong trường hợp đơn vị có nhu cầu tổ chức đào tạo ngoại ngữ khác ngoài 5 thứ tiếng trên cần có văn bản đề nghị để Giám đốc ĐHQGHN xem xét, giải quyết.
3. Tăng cường năng lực, kĩ năng sử dụng ngoại ngữ cho người học nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt cho người học trong việc lựa chọn phương án hoàn thành học phần và chuẩn đầu ra.
4. Giá trị tích lũy 4 tín chỉ của môn Ngoại ngữ cơ bản chủ yếu được thực hiện thông qua hoạt động tự tích lũy của học viên, các hoạt động trên lớp chỉ hỗ trợ để người học đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu chung về ngoại ngữ (sau đây gọi tắt là Khung tham chiếu Châu Âu). Kết quả các học phần phát triển và nâng cao năng lực, kĩ năng sử dụng ngoại ngữ thông qua hoạt động chuyên môn không có giá trị thay thế các chứng chỉ xác nhận chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ theo Khung tham chiếu Châu Âu.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :