Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 04/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Quy chế gồm 3 chương, 10 điều quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.
 
 

 

 VNU Media - Cổng thông tin điện tử Chính phủ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :