Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Văn bản chỉ đạo: Sưu tầm hiện vật, tư liệu cho Phòng Truyền thống ĐHQGHN
Ngày 19/6/2013, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành công văn số 2084/ĐHQGHN-CTHSSV về việc thu thập tài liệu, hiện vật cho Phòng Truyền thống của ĐHQGHN. Dưới đây là nội dung công văn:

Kính gửi:
 - Các đơn vị thành viên và trực thuộc
 - Các Ban chức năng, Văn phòng BCĐ Nhiệm vụ chiến lược
- Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên ĐHQGHN
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đang triển khai xây dựng Phòng Truyền thống nhằm lưu giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị truyền thống, thương hiệu của ĐHQGHN cũng như của các đơn vị thành viên, trực thuộc. Theo kế hoạch, trước mắt ĐHQGHN sẽ xây dựng Phòng Trưng bày tại phòng 104, nhà D2 (Nhà Điều hành ĐHQGHN) nhân kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993-10/12/2013).
Để góp phần phản ánh chân thực, toàn diện về lịch sử vẻ vang xây dựng và phát triển của ĐHQGHN qua các hiện vật trưng bày, ĐHQGHN đề nghị đơn vị tổ chức sưu tầm, thu thập kỷ vật, bảo vật, tư liệu, các công trình nghiên cứu, các sản phẩm và hoạt động đặc sắc của ĐHQGHN qua các thời kỳ phát triển; thông báo và vận động cán bộ, viên chức, các tổ chức và cá nhân có liên quan tích cực tham gia sưu tầm và hiến tặng các tư liệu, hiện vật có giá trị làm phong phú thêm Phòng Trưng bày của ĐHQGHN.
Đây là việc làm quan trọng, có ý nghĩa lớn và thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN, tiến đến xây dựng Phòng Truyền thống và Bảo tàng ĐHQGHN, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện từ 20/6/2013 đến 30/8/2013.
Địa chỉ cung cấp thông tin và nhận tư liệu, hiện vật: Phòng Hành chính – Văn phòng ĐHQGHN (Điện thoại: 04 37547669; Email: hcvpvnu@vnu.edu.vn; Fax: 0437547724)./.
 

 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :