Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Tin học Pháp ngữ

Ngày 02/01/2014, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-ĐHQGHN về Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Thủy, giáo sư, tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, kiêm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tin học Pháp ngữ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4017/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/11/2013 của Giám đốc ĐQHGHN.
Trước đó, ngày 26/12/2013, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 4715/QĐ-ĐHQGHN về việc chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Viện Tin học Pháp ngữ sang loại hình đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên kể từ ngày 01/01/2014.

 BT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :