Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Sáp nhập TTNC Biến đổi Toàn cầu vào TTNC Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc ĐHQGHN đã ký các quyết định về tổ chức và nhân sự của TT Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường sau:
Quyết định số 61/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/1/2014 về việc Sáp nhập Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu vào Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường và chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường;
Quyết đinh số 90/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/1/2014 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Cự kiêm giữ chức PGĐ TT Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường.

 

 BT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :