Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Một số quyết định về công tác cán bộ tháng 2/2014

Ngày 24, 25/2/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành một số quyết định về công tác tổ chức cán bộ sau:

- Quyết định số 551/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/2/2014 về việc PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức Phó Trưởng Ban KH-CN và chuyển công tác về Trường ĐHKHXHNV

- Quyết định số 555/QĐ-TCCB ngày 24/2/2014 về việc giao PGS.TS. Trnh Quc Ton, Phó Ch nhim ph trách Khoa Lut, làm Quyn Ch nhim Khoa Lut cho đến khi có quyết định mi.

- Quyết định số 558/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/2/2014 về việc giao PGS.TS. Hoàng Đình Phi, Phó Ch nhim ph trách Khoa Qun tr Kinh doanh, làm Quyn Ch nhim Khoa Qun tr Kinh doanh cho đến khi có quyết định mi.

- Quyết định số 575/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/2/2014 về việc PGS.TS. Phm Văn C thôi kiêm gi chc v Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cu Tài nguyên và Môi trường k t ngày 01/3/2014.

 

 BT - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :