Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô

Ngày 3/10/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 3496/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Quang Ngọc – Nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQGHN) giữ chức Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô trực thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển kể từ ngày ký.
Trước đó, ngày 28/8/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2999/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô trực thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Trung tâm được thành lập trên cơ sở thoả thuận giữa ĐHQGHN và UBND Thành phố Hà Nội.
Cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3000/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô trực thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.
Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu liên ngành, định hướng ứng dụng phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thành phố Hà Nội; Là đầu mối liên kết, hợp tác và giao lưu học thuật giữa ĐHQGHN với Thành phố Hà Nội và các đối tác khác ở trong và ngoài nước.; Phối hợp tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của Thành phố Hà Nội.
Trung tâm hoạt động theo hình thức tổ chức KHCN tự trang trải kinh phí quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ và các quy định có liên quan của pháp luật và của ĐHQGHN; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 Duy Anh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :