Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ tại ĐHQGHN

Ngày 20/10/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3086/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ tại ĐHQGHN.

Văn bản gồm 5 chương, 33 điều, quy định về quản lý văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chứng chỉ ở ĐHQGHN gồm: mẫu phôi bằng, mẫu phôi chứng chỉ; in và quản lý phôi bằng, phôi chứng chỉ; nội dung, ngôn ngữ ghi trên văn bằng, chứng chỉ, phụ lục văn bằng; in và quản lý văn bằng, chứng chỉ; cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1868/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/5/2015 về “Quy định về văn bằng chứng chỉ của ĐHQGHN”.

Chi tiết Quyết định số 3086/QĐ-ĐHQGHN và các Phụ lục.

 Nguyễn Văn An
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   |