Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Hoàn thiện thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2021
Ngày 24/2/2021, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo sơn đã ký công văn 489 /ĐHQGHN-KHCN hoàn thiện thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2021.

Căn cứ kết quả tuyển chọn và kế hoạch ngân sách năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2021. ĐHQGHN đề nghị đơn vị:

- Phối hợp với chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh theo kết luận của Hội đồng khoa học thẩm định thuyết minh; hoàn thiện dự toán kinh phí theo tổng mức kinh phí được thông báo. Thuyết minh đề tài theo Mẫu 05/KHCN ban hành kèm theo Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2014.

- Từ năm 2021, ĐHQGHN sẽ ký hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài. Đơn vị phối hợp với chủ nhiệm đề tài dự thảo hợp đồng theo mẫu gửi kèm.

- Cập nhật thuyết minh, hợp đồng thực hiện đề tài trên hệ thống oms.vnu.edu.vn và gửi bản cứng (05 bản thuyết minh; 06 bản hợp đồng) về ĐHQGHN trước ngày 05/3/2021. Những hồ sơ không hợp lệ về thể thức, nội dung, thời gian nộp hồ sơ, cập nhật trên hệ thống oms.vnu.edu.vn sẽ không được phê duyệt thực hiện.

ĐHQGHN trân trọng thông báo./.

>>>>> Xem chi tiết tại đây.

 Mai Phương
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :