Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN

Ngày 5/3/2021, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 578/QĐ-HĐ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm thành viên mời của Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN cũng ban hành Quyết định số 579/QĐ-HĐ và 580/QĐ-HĐ về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Tú – Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và ông Lê Ngọc Thành – Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN cũng ban hành Quyết định số 577/QĐ-HĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phạm Công Tạc – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết Quyết định số 577/QĐ-HĐ, 578/QĐ-HĐ, 579/QĐ-HĐ, 580/QĐ-HĐ.

 Thành Hưng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :