Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Ngành học mới, hệ đào tạo mới của ĐHQGHN năm học 2005-2006
Năm học 2005 - 2006, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN (mã trường QHF) năm học 2005 - 2006 tuyển thêm hệ sư phạm:

+ Tiếng Đức: mã ngành 705, khối thi D1, chỉ tiêu (cả hai hệ phiên dịch và sư phạm) là 80;

+ Tiếng Nhật: mã ngành 706, khối thi D1, chỉ tiêu (cả hai hệ phiên dịch và sư phạm) là 80.

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN (mã trường QHX) năm học 2005 - 2006 tuyển thêm ngành học mới là:

+ Khoa học quản lý: mã ngành 502, khối thi C, D1, D2, D3, D4, chỉ tiêu là 130.

 BT - Bản tin ĐHQG Hà Nội số 169, tháng 3/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: