Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHQGHN tại hội nghị giao ban công tác tháng 6/2005
Thực hiện chương trình công tác, ngày 6/6/2005, Cơ quan ĐHQGHN (buổi sáng) và toàn ĐHQGHN (buổi chiều) đã họp hội nghị giao ban công tác tháng 6/2005 dưới sự chủ trì của Giám đốc GS.TSKH Đào Trọng Thi. Cùng chủ trì với Giám đốc có các Phó giám đốc.

Khai mạc hội nghị, Giám đốc GS.TSKH Đào Trọng Thi nêu một số vấn đề quan trọng cần trao đổi, thảo luận và phân công các Phó giám đốc thông báo ngắn về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 5/2005 và ý kiến chỉ đạo về chương trình công tác trọng tâm trong tháng 6/2005 trong từng lĩnh vực công tác.

Kết thúc các vấn đề trao đổi, thảo luận tại các hội nghị, Giám đốc đã kết luận:

1. Phát triển các chương trình đào tạo tiên tiến

Các trường đại học, khoa trực thuộc khẩn trương thực hiện Hướng dẫn của ĐHQGHN về việc xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo tiên tiến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại ĐHQGHN các chương trình đào tạo tiên tiến cần được xây dựng trên cơ sở khắc phục các nhược điểm và phát huy các ưu điểm của các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao và chương trình liên kết đào tạo quốc tế, cụ thể là quốc tế hóa chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao và cải thiện chất lượng tuyển sinh đầu vào các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, thu hút một số sinh viên giỏi bằng cách hỗ trợ học bổng toàn phần hoặc một phần.

Quốc tế hóa chương trình đào tạo là một xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập quốc tế, là một định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của ĐHQGHN.

2. Tăng cường hiệu quả sử dụng trang thiết bị khoa học - công nghệ

Trang thiết bị KHCN đã được đầu tư đáng kể trong thời gian qua tại các đơn vị trực thuộc, phục vụ cho các hoạt động đào tạo (đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao), nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN, tạo một số kết quả và sản phẩm KHCN có giá trị cao. Tuy nhiên, việc quản lý sử dụng trang thiết bị (đặc biệt những trang thiết bị hiện đại, quý hiếm) còn lạc hậu, bất cập, chưa thống nhất ở nhiều đơn vị; hiệu quả khai thác sử dụng còn hạn chế; nhiều loại thiết bị hiện đại, quý hiếm ít được khai thác sử dụng hoặc tuy được khai thác sử dụng nhưng kém hiệu quả, chưa tạo ra được những kết quả hoặc sản phẩm KHCN có giá trị lý luận, thực tiễn cao.

Để sớm khắc phục những bất cập nêu trên, Phó giám đốc GS.TSKH Vũ Minh Giang chỉ đạo Ban Khoa học Công nghệ (đầu mối) phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính khẩn trương rà soát, điều chỉnh những quy định hiện hành về quản lý, khai thác và sử dụng trang thiết bị đảm bảo tính khả thi, trong đó có sự phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng về quản lý, sử dụng các chủng loại thiết bị. Các phòng thí nghiệm trọng điểm, đầu tư chiều sâu và các trang thiết bị quý hiếm, đắt tiền cần được ưu tiên khai thác sử dụng cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng đỉnh cao nhằm tạo ra những kết quả và sản phẩm KHCN có giá trị khoa học và kinh tế - xã hội. Các phòng thí nghiệm trọng điểm, đầu tư chiều sâu và các thiết bị quý hiếm hoạt động có hiệu quả, tạo ra được những kết quả, sản phẩm KHCN có giá trị khoa học và thực tiễn cao sẽ được ĐHQGHN ưu tiên hỗ trợ kinh phí hoạt động bằng các phương thức thích hợp.

3. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2006

Phó giám đốc Phạm Trọng Quát chỉ đạo Ban Kế hoạch - Tài chính (đầu mối) phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ, Ban Đào tạo, Khoa Sau đại học xây dựng Kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2006 đảm bảo cân đối tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và các chương trình mục tiêu thông qua các dự án do các đơn vị đề xuất đã được phê duyệt.

Kế hoạch ngân sách ĐHQGHN năm 2006 cần tập trung ưu tiên đầu tư cho những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đào tạo: Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo tiên tiến; mở rộng quy mô đào tạo tài năng, chất lượng cao; áp dụng phương pháp dạy - học tiên tiến theo hướng điều chỉnh tăng thời lượng tự học có hướng dẫn và kiểm tra, tăng điều kiện thực tập, thực tế của sinh viên; tạo những chuyển biến mạnh về trình độ ngoại ngữ, tin học của sinh viên trước hết là sinh viên hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao.

- Khoa học - Công nghệ: Đầu tư lớn có chọn lọc trọng tâm, trọng điểm cho những đề tài, dự án KHCN có khả năng tạo ra những kết quả và sản phẩm KHCN có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho những phòng thí nghiệm trọng điểm, đầu tư chiều sâu và các thiết bị quý hiếm hoạt động có hiệu quả, tạo ra những kết quả và sản phẩm KHCN có giá trị lý luận, thực tiễn.

- Cơ sở vật chất: Nâng cấp cơ sở vật chất một cách chọn lọc, tập trung đầu tư chiều sâu về trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao.

4. Về công tác chuẩn bị tuyển sinh đại học năm 2005

Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học năm 2005 tiếp tục chỉ đạo các Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm chỉnh quy chế tuyển sinh đại học năm 2005 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hoàn tất các công việc chuẩn bị đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

5. Chuẩn bị chiến dịch "Mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2005"

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính trị & Công tác HSSV chuẩn bị kế hoạch, lựa chọn đơn vị và địa bàn tổ chức chiến dịch "Mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2005", phân công, phân cấp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị; chỉ đạo các đơn vị triển khai chiến dịch bảo đảm an toàn, hiệu quả và có ý nghĩa giáo dục thiết thực.

Xin trân trọng thông báo và đề nghị các Ban chức năng, đơn vị trực thuộc thực hiện, hoàn thành chương trình công tác trọng tâm trong tháng 6/2005 (văn bản gửi các đơn vị tại Hội nghị) và các kết luận của Giám đốc tại Hội nghị giao ban Cơ quan và ĐHQGHN.

 Văn phòng ĐHQGHN - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 172, tháng 6/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :