Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Cơ sở dữ liệu học thuật ResearchGate
 (13/05/2015)
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5249/ĐHQGHN-CTHSSV về quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN
 (05/05/2015)
Giám đốc ĐHQGHN điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị
Ngày 21/04/2015, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ ĐHQGHN, cụ thể: (22/04/2015)
Hướng dẫn Công tác thi và tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 ở ĐHQGHN
 (03/04/2015)
Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”
 (30/03/2015)
Bổ nhiệm Chủ nhiệm Khoa Quốc tế
 (24/03/2015)
Bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo tại Trường ĐH Ngoại ngữ, Khoa Luật và Ban Quản lý Trường ĐH Việt Nhật
Giám đốc ĐHQGHN vừa ký ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị thành viên và trực thuộc sau:  (12/03/2015)
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ tham gia thực hiện Chương trình Tây Bắc năm 2016
 (09/03/2015)
Học bổng sau đại học của ĐH Daejeon
 (13/02/2015)
Bổ nhiệm cán bộ quản lý Ban QL Trường ĐH Việt Nhật, Ban Xây dựng và Nhà xuất bản ĐHQGHN
 (11/02/2015)
Ra mắt trang Web tiếng Anh mới của Đại học Quốc gia Hà Nội
 (03/02/2015)
Bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ và Phó Chánh văn phòng Đảng uỷ
 (15/01/2015)
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN đến năm 2020
 (15/01/2015)
Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN
 (15/01/2015)
Hướng dẫn công tác xử lý đơn, thư phản ánh, đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến ĐHQGHN
 (12/01/2015)
Quy định về việc quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN
 (12/01/2015)
Quy định về Tiêu chuẩn, Quy trình xét duyệt Thi đua, Khen thưởng tại ĐHQGHN
 (09/01/2015)
Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN
 (29/12/2014)
Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN
 (12/12/2014)
Danh sách Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2014
 (10/12/2014)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |