Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN
 (12/12/2014)
Danh sách Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2014
 (10/12/2014)
Đổi tên Viện Tin học Pháp ngữ thành Viện Quốc tế Pháp ngữ
 (18/11/2014)
Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN
 (17/11/2014)
Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 (17/11/2014)
Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng
 (11/11/2014)
Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN
 (27/10/2014)
Cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc Trung học phổ thông chuyên và bậc Đại học
 (21/10/2014)
Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp
 (20/10/2014)
Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN
 (11/10/2014)
Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ
 (07/10/2014)
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô
 (07/10/2014)
Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2014 của ĐHQGHN
 (07/10/2014)
Thành lập các Trung tâm dịch vụ của NXB ĐHQGHN
 (07/10/2014)
Công tác cán bộ tháng 9/2014
 (02/10/2014)
Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Thanh tra – Pháp chế
 (25/09/2014)
Thành lập Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô trực thuộc Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
 (03/09/2014)
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
 (21/08/2014)
Nhân sự của Ban quản lý Trường Đại học Việt Nhật
 (18/08/2014)
Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Viện Công nghệ Thông tin
 (08/08/2014)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |