Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo SĐH
 (18/01/2013)
36 nhà giáo của ĐHQGHN đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012
 (10/01/2013)
Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
 (07/01/2013)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 (04/01/2013)
Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
 (28/12/2012)
Tuyến trình khen thưởng của Đại học Quốc gia
 (07/12/2012)
Hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại ĐHQGHN
 (12/11/2012)
Phổ biến Luật Giáo dục Đại học năm 2012
 (05/11/2012)
Ban hành Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kế toán
 (29/10/2012)
Ban hành Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kinh tế phát triển
 (29/10/2012)
Bổ nhiệm PGS.TS Lê Kim Long làm Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
 (11/10/2012)
Bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN
 (11/10/2012)
Bổ nhiệm Phó tổng biên tập Tạp chí Khoa học
 (11/10/2012)
Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm Trưởng Ban Đào tạo
 (25/09/2012)
Thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ĐHQGHN
 (25/09/2012)
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh
 (11/09/2012)
Thông báo xét tặng Giải thưởng KH-CN năm 2012 của ĐHQGHN
 (07/09/2012)
Ban hành kế hoạch nhiệm vụ công tác ĐBCL của ĐHQGHN năm học 2012-2013
 (07/09/2012)
Giám đốc ĐHQGHN ban hành các quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển cán bộ
 (07/09/2012)
Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
 (31/08/2012)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |