Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng POSCO, Hàn Quốc năm 2011

1. Tiêu chuẩn xét chọn:
- Là sinh viên đại học hệ chính quy;
- Có kết quả học tập năm học 2010 - 2011 đạt từ loại giỏi trở lên;
- Có kết quả rèn luyện năm học 2010-2011 đạt từ loại tốt trở lên;
- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, đạt giải.
- Ưu tiên sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó, sinh viên là cán bộ Lớp, Đoàn, Hội.
- Ưu tiên sinh viên đã được nhận học bổng này năm học trước, đáp ứng tiêu chuẩn.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/sinh viên/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: ĐHQGHN có 20 suất học bổng. Số lượng hồ sơ được phân bổ như sau:

TT
Tên đơn vị
Số lượng hồ sơ SV gửi về ĐHQGHN
1
Trường Đại học KHTN
6*
2
Trường Đại học KH XH&NV
6*
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
5
4
Trường Đại học Công nghệ
5
5
Trường Đại học Kinh tế
4
6
Khoa Luật
3
Tổng cộng
29

Ghi chú:
-   (*) Trong tổng số 6 hồ sơ của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có 01 chỉ tiêu của sinh viên Trường Đại học Giáo dục.
-   Đề nghị các đơn vị ưu tiên xét chọn những sinh viên đã nhận học bổng này năm trước. Theo yêu cầu của Quỹ Học bổng, ĐHQGHN lưu ý các đơn vị khi tuyển chọn và đề cử danh sách sinh viên phải đảm bảo tỉ lệ nam/nữ là 50%.
4. Hồ sơ xét chọn học bổng:
- Công văn đề nghị kèm danh sách của đơn vị (theo mẫu đính kèm);
- Bảng điểm năm học 2010 - 2011 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Hồ sơ của sinh viên có dán ảnh (bằng tiếng Anh và tiếng Việt - theo mẫu).
Hồ sơ và danh sách sinh viên đề nghị xét nhận học bổng gửi về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) chậm nhất là 16h00 ngày 17 tháng 10 năm 2011 (thứ hai) theo đường công văn và thư điện tử: oanhvt@vnu.edu.vn.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này, chỉ tiêu học bổng đó sẽ được chuyển cho đơn vị khác.
Tải về các văn bản mẫu:
- Mẫu tự giới thiệu (PDFeng - PDF)

 VNU Media - Ban Chính trị và Công tác Học sinh - Sinh viên
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :