Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Toshiba năm học 2012 - 2013
ĐHQGHN thông báo Chương trình học bổng Toshiba dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2012-2013.

1. Mức học bổng:
- Học bổng toàn phần: trị giá 100.000 yên Nhật/01 học viên/năm (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).
- Học bổng bán phần: trị giá 50.000 yên Nhật/01 học viên/năm.
2. Tiêu chí lựa chọn: 
- Tuổi: Dưới 24 tuổi đối với học viên cao học; dưới 27 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng cho học viên năm cuối của khóa học);
- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học, có kết quả học tập và nghiên cứu tốt;
- Có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tốt (đặc biệt là kỹ năng nói và viết);
- Chưa nhận bất cứ học bổng nào trong năm học 2012-2013;
- Có đủ sức khỏe để học tập và tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 4).
3. Đối tượng ưu tiên:
- Học viên có hoàn cảnh khó khăn;
- Có báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành;
- Có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội.
4. Thời gian tổ chức Chương trình học bổng (dự kiến): 2 lần trong năm học.
-  Lần 1: Tuần đầu tiên của tháng 9/2012, tổ chức trao học bổng.
- Lần 2: Tháng 3/2013. Học viên báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu tại Seminar "Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting" (sẽ có thông báo, hướng dẫn cụ thể).
5. Hồ sơ:
- Bản tự giới thiệu của học viên (bằng tiếng Việt - Mẫu 2, bằng tiếng Anh - Application for Toshiba Scholarship);
- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Thư giới thiệu của giảng viên hướng dẫn;
- Công văn kèm Danh sách học viên được đề nghị xét nhận học bổng (Mẫu 1).
- Các giấy tờ khác, nếu có: Chứng nhận trình độ ngoại ngữ, chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, bài báo, bài viết, hoạt động xã hội…bản photo có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
6. Phân bổ chỉ tiêu hồ sơ xét chọn:

STT
Tên đơn vị
Học bổng toàn phần
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
9
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
3
3
Trường Đại học Công nghệ
8
4
Trường Đại học Kinh tế
3
5
Trường Đại học Giáo dục
1
6
Khoa Luật
1
Cộng
25

 Lưu ý: 
- Danh sách học viên xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.
- Nếu đơn vị nào không chọn đủ số học viên để nhận học bổng toàn phần thì có thể thay bằng số học viên để nhận học bổng bán phần theo tỉ lệ: cứ 1 suất học bổng toàn phần được thay thế bằng 2 suất học bổng bán phần.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng, tiến hành xét chọn học viên theo yêu cầu nêu trên, gửi danh sách và hồ sơ đề nghị xét chọn về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV), đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước 16h00 thứ năm ngày 2/8/2012.
Qua thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ học viên về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này, chỉ tiêu học bổng trên sẽ được chuyển cho đơn vị khác.

 VNU_Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :