Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 257/CV-TN của Báo Thanh niên về việc triển khai chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình do Báo Thanh niên phối hợp với Eximbank trao cho sinh viên ĐHQGHN.
ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về Chương trình học bổng này như sau:
1. Đối tượng:
-          Là sinh viên hệ chính quy;
-          Có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2011-2012 đạt loại khá trở lên; Riêng đối với sinh viên năm thứ nhất: Tổng điểm thi đại học năm 2012 đạt từ 21 điểm trở lên (3 môn, không có môn nào dưới 6 điểm);
-          Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;
-          Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2012-2013;
-          Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động: Đoàn-Hội, hỗ trợ cộng đồng, nghiên cứu khoa học…
2. Giá trị mỗi suất học bổng: 5.000.000 đồng/sinh viên/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: Toàn ĐHQGHN có 100 sinh viên.
Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại đơn vị như sau:

TT
Đơn vị
Số lượng hồ sơ
1
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
23
2
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn
23
3
Trường ĐH Ngoại ngữ
20
4
Trường ĐH Công nghệ
18
5
Trường ĐH Kinh tế
16
6
Trường ĐH Giáo dục
8
7
Khoa Luật
8
8
Khoa Y Dược
4
TỔNG CỘNG
120

4. Hồ sơ đăng ký học bổng:
-          Bảng điểm năm học 2011-2012 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo; Riêng đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập SV trúng tuyển đại học hệ chính quy năm học 2012.
-          Đơn đề nghị xét cấp học bổng, có dán ảnh (Theo Mẫu 1);
-          Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;
-          2 ảnh (3x4), mặt sau ảnh ghi rõ họ và tên (để làm giấy chứng nhận);
-          Bản photo chứng minh thư nhân dân;
-          Bản photo thẻ sinh viên;
-          Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);
-          Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Nguyễn Thái Bình năm học 2012-2013, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 408, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 11/12/2012.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo Mẫu 2) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 13/12/2012.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.

>>> Các văn bản đính kèm:

- Công văn số: 4111/ĐHQGHN-CTHSSV

- Mẫu giới thiệu sinh viên nhận học bổng

- Mẫu tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng

 VNU Media - Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :