Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Xét chọn sinh viên nhận học bổng K-T năm học 2012 - 2013

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị chương trình học bổng K-T trao cho sinh viên đại học như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn sinh viên
Là sinh viên hệ chính quy;
Năm học 2011-2012 có kết quả học tập đạt loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên; Riêng đối với sinh viên năm thứ nhất: học kỳ 1 năm học 2012-2013 có kết quả học tập đạt loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;
Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2012-2013;
Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động: Đoàn-Hội, hỗ trợ cộng đồng, nghiên cứu khoa học…
2. Giá trị mỗi suất học bổng: 2.000.000 đồng/sinh viên/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: Toàn ĐHQGHN có 50 suất.
Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại đơn vị như sau:

TT
Đơn vị
Số lượng hồ sơ
1
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
14*
2
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn
15
3
Trường ĐH Ngoại ngữ
14
4
Trường ĐH Công nghệ
7
5
Trường ĐH Kinh tế
6
6
Trường ĐH Giáo dục (sinh viên năm thứ tư)
4
7
Khoa Luật
5
TỔNG CỘNG
65

Ghi chú: (*) Trong tổng số này có 3 hồ sơ dành cho SV Khoa Y dược.
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
Bảng điểm năm học 2011-2012 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo; Riêng đối với sinh viên năm thứ nhất: bảng điểm học kỳ 1 năm học 2012-2013.
Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo Mẫu 1);
Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;
Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);
Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng K-T, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 408, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 4/3/2013.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo Mẫu 2) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 6/3/2013.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.

 VNU Media - Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :