Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng làm nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore

Viện Nghiên cứu Nước và Môi trường Nanyang - Nanyang Environment and Water Research Institute (NEWRI), Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Techinical University), Singapore tổ chức tuyển chọn nghiên cứu sinh năm 2013 (bắt đầu nhập học tháng 8/2013 hoặc 1/2014).
Đối tượng:
- Thạc sỹ, cử nhân các ngànhHóa học, Địa chất, Địa chất môi trường, Khoa học Môi trường;
- Sinh viên năm thứ 4 có học lực khá trở lên hoặc hoặc học viên cao học các ngành Hóa học, Địa chất, Địa chất môi trường, Khoa học Môi trường, Công nghệ Môi trường;
Thời gian đào tạo tiến sỹ:
-  Đối với đối tượng có trình độ cử nhân: 4 năm
-  Đối với đối tượng có trình độ thạc sỹ: 3 năm
Thời gian tuyển chọn: 8:30, Thứ 6, ngày 22/3/2013
Nội dung:
-   8:30 – 9:00: Kiểm tra năng lực tiếng Anh (English Proficiency Test)
-   9:00 – 10:00: Kiểm tra năng lực chuyên môn (Technical Proficiency Test)
Địa điểm: P.901 Nhà điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy.
Nếu đạt yêu cầu của 2 bài thi kiểm tra năng lực chuyên môn và tiếng Anh, sinh viên/học viên cao học sẽ tiếp tục được phỏng vấn để nhận học bổng làm nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nangyang.
Đăng ký dự tuyển liên hệ ThS. Nguyễn Đức Hà, Văn phòng Ban chỉ đạo nhiệm vụ chiến lược theo địa chỉ mail: hand@vnu.edu.vn, trước 10 giờ, thứ Sáu, ngày 15/3/2013. Thông tin đăng ký dự tuyển bao gồm: Họ và tên, khóa học, ngành học,email, số điện thoại.  Để biết thêm thông tin chi tiết xin gọi số 0912 201 167.

 VNU media - Văn phòng Ban chỉ đạo NVCL
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :