Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng MITSUBISHI, NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, LAWRENCE S.TING

 
 
I. HỌC BỔNG MITSUBISHI, NHẬT BẢN NĂM HỌC 2013-2014
Kính gửi: Các đơn vị đào tạo
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2013-2014 cho sinh viên của ĐHQGHN như sau:
1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn
- Sinh viên chính quy năm thứ ba, năm thứ tư;
- Đạt kết quả học tập năm học 2012-2013 từ khá trở lên;
- Đạt kết quả rèn luyện năm học 2012-2013 từ tốt trở lên;
- Sinh viên đã được nhận học bổng Mitsubishi năm học trước có thể tiếp tục đăng ký xét nhận học bổng năm học này nếu đáp ứng được yêu cầu tuyển chọn.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 310 USD/sinh viên/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: Toàn ĐHQGHN có 30 sinh viên.
Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại đơn vị như sau:

TT
Đơn vị
Số lượng hồ sơ
1
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
8
2
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn
8
3
Trường ĐH Ngoại ngữ (ngành Tiếng Nhật)
5
4
Trường ĐH Công nghệ
7
5
Trường ĐH Kinh tế
8
6
Khoa Luật
6
TỔNG CỘNG
42

 4. Hồ sơ đăng ký học bổng
- Bản tự khai, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu);
- Bản tự giới thiệu, viết bằng tiếng Việt (theo mẫu);
- Bảng điểm cả năm học 2012-2013, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;
Bản photo các chứng nhận về: hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2013-2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 26/8/2013.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 30/8/2013.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.
 
II. HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2013-2014
Kính gửi: 
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
- Trường Đại học Công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 915/CV-QKH của Quỹ Khuyến học Việt Nam về việc tiếp tục triển khai chương trình bổng Nguyễn Trường Tộ do Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội Thiện nguyện VNHelp California tài trợ năm học 2013-2014.
ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình học bổng này như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn
Sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2012 - 2013 (theo danh sách gửi kèm); có kết quả học tập năm học 2012 - 2013 đạt loại trung bình trở lên, có tư cách đạo đức tốt;
Nếu sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2012 - 2013 không đạt kết quả nêu trên, sẽ được thay thế bằng các sinh viên khác, cùng khóa học, có kết quả học tập năm học 2012 - 2013 đạt loại trung bình trở lên, tư cách đạo đức tốt; hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2013 - 2014.
2. Giá trị mỗi suất học bổng: 250 USD/sinh viên/năm học.
3. Thời gian cấp học bổng: Sinh viên sẽ được nhận học bổng liên tục từ lần nhận đầu tiên đến khi kết thúc khóa học nếu duy trì được kết quả học tập.
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
Đối với những sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2012 - 2013:
- Bảng điểm năm học 2012 - 2013 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;
- Báo cáo tình hình học tập và việc sử dụng tiền học bổng (gửi trực tiếp tới đại diện của Quỹ VNHelp tại địa chỉ: ngot@vnhelp.org - Tiêu đề email: Tên sinh viên_Học bổng NTT_Học bổng 4 năm_Tên trường đại học);
- Photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học…- nếu có.
Đối với những sinh viên mới:
- Bản tự giới thiệu của sinh viên (theo mẫu dành cho sinh viên);
- Bài luận có độ dài khoảng 01 trang A4, đánh máy, cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman. Sinh viên có thể lựa chọn 01 trong 04 đề tài sau:
+ Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng đồng nào không? + Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động này là gì và bạn học hỏi được điều gì từ việc tham gia các hoạt động đó?
+ Bạn hãy nói về một người mà bạn có quan hệ có nhân đã có ảnh hưởng lớn đến cách suy nghĩ cũng như dự tính về tương lai của bạn.
+ Bạn hãy nêu những trải nghiệm thực tế của bạn về sự tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong hoạn nạn.
+ Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn tận mắt chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày đã gây xúc động mạnh mẽ tới bạn.
- Bảng điểm năm học 2012 - 2013, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;
- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…- nếu có.
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2013 - 2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu 1, 2, 3) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 10/9/2013.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.
 
III. HỌC BỔNG LAWRENCE S.TING NĂM HỌC 2013-2014
Kính gửi: Các đơn vị đào tạo     
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo về chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting (gọi là Học bổng Lawrence S.Ting) năm học 2013 - 2014 như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
- Là sinh viên đại học hệ chính quy;
- Có kết quả học tập:
+ Đối với học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: điểm trung bình chung học tập cả năm học 2012-2013 đạt loại giỏi trở lên;
+ Đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó: điểm trung bình chung học tập cả năm học 2012-2013 đạt loại khá trở lên;
- Có kết quả rèn luyện: Có kết quả rèn luyện năm học 2012-2013 đạt loại tốt trở lên;
- Tham gia phục vụ công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng;
- Ưu tiên các sinh viên đã được nhận học bổng Lawrence S.Ting ở năm học trước mà vẫn duy trì được kết - quả học tập, rèn luyện tốt;
Chưa nhận bất cứ loại học bổng ngoài ngân sách nào khác trong năm học 2013-2013.
- Tham gia cuộc thi viết và thuyết trình bằng tiếng Anh do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tổ chức
- Sau khi đã được nhận học bổng học kỳ 1, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ 1 và giấy xác nhận tham gia phục vụ công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong học kỳ 1 để Quỹ xét tiếp học bổng kỳ 2.
2. Trị giá mỗi suất học bổng
Giá trị mỗi suất học bổng là 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học. Học bổng được trao làm hai kỳ học, mỗi học kỳ là 5.000.000 đồng/sinh viên/kỳ học (1.000.000 đồng/tháng/sinh viên x 5 tháng). Học bổng được chuyển vào tài khoản của sinh viên theo từng học kỳ.
3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 20 suất,gồm 16 suất dành cho sinh viên có thành tích học xuất sắc và 04 suất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt kết quả học tập tốt (sinh viên vượt khó). Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại các đơn vị như sau:

TT
Đơn vị
Hồ sơ xét chọn
Tổng hồ sơ
Học bổng dành cho SV có thành tích học tập xuất sắc
Học bổng dành cho SV vượt khó
1           
Trường ĐH KHTN
4
1
5
2           
Trường ĐH KH XH&NV
4
1
5
3           
Trường Đại học Ngoại ngữ
4
1
5
4           
Trường Đại học Công nghệ
4
1
5
5           
Trường Đại học Kinh tế
3
1
4
6           
Trường ĐH GD (SV năm 4)
2
1
3
7           
Khoa Luật
2
1
3
TỔNG CỘNG
23
7
30

4. Hồ sơ đăng ký học bổng
- 02 đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt - theo mẫu);
- Bảng điểm cả năm học 2012- 2013, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản tự thuật về bản thân, bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết, dài không quá 1 trang A4);
- Cảm tưởng của bản thân khi được nhận Học bổng Lawrence S.Ting (đánh máy bằng tiếng Việt, dài không quá 1 trang A4);
- 02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết riêng 01 thư), khuyến khích thư viết bằng tiếng Anh;
- Giấy xác nhận có tham gia hoạt động phục vụ xã hội, hỗ trợ cộng đồng do đơn vị đào tạo hoặc các tổ chức, đơn vị từ thiện bên ngoài xác nhận;
- Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ hỗ trợ cộng đồng; Lawrence S.Ting (tham khảo trong website của Quỹ: www.lawrencestingfund.org)
- Xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của địa phương (đối với sinh viên thuộc diện vượt khó);
- Thông tin về tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank). Quỹ học bổng có hỗ trợ mở tài khoản cho sinh viên nhận học bổng lần đầu tiên (hồ sơ theo mẫu đính kèm);
- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học …(nếu có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Lawrence S.Ting năm học 2013-2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 26/8/2013.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 30/8/2013.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.

 VNU Media - Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :