Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Lotte học kỳ 1 năm học 2013-2014

Kính gửi:
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  
- Trường Đại học Ngoại ngữ
- Trường Đại học Kinh tế
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị về việc xét cấp học bổng Lotte học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc cho sinh viên của ĐHQGHN như sau:
Đối tượng và tiêu chí xét chọn học bổng
Là sinh viên năm thứ ba, thứ tư thuộc ngành/chuyên ngành đào tạo ở mục (3);
Năm học 2012-2013 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên; kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
Chưa nhận bất kỳ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2013-2014.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 300 đô la Mỹ/01 học kỳ/01 sinh viên.
3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 12 sinh viên.
Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại các đơn vị như sau:

Đơn vị đào tạo
Ngành đào tạo
Số lượng hồ sơ
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hàn Quốc học
5
Trường ĐH Ngoại ngữ
Tiếng Hàn Quốc
5
Trường ĐH Kinh tế
- Quản trị Kinh doanh
- Kinh tế
3
3
Tổng cộng
16

4. Hồ sơ đăng ký học bổng:
Bản khai lý lịch cá nhân có dán ảnh, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (theo mẫu),
Bản tự giới thiệu của sinh viên, viết bằng tiếng Việt (theo mẫu);
Bảng điểm học tập năm học 2012-2013, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
Thư giới thiệu sinh viên nhận học bổng của giảng viên;
Phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (viết bằng tiếng Việt, khuyến khích dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn);
Các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn hội, hoàn cảnh gia đình… - bản photo, nếu có.
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 1 năm học 2013-2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
5. Cách thức và thời hạn nộp hồ sơ:
Tất cả các giấy tờ trong mỗi bộ hồ sơ của từng sinh viên phải scan gửi theo đường thư điện tử tới địa chỉ: oanhvt@vnu.edu.vn, đồng thời gửi hồ sơ bản chính cùng công văn và danh sách tập đề nghị viên được nhận học bổng (theo mẫu) về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) trước ngày 10/9/2013.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.

 VNU Media - Ban Chính trị và CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :