Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng sau đại học tại Đại học Công nghệ Nanyang

ĐHQGHN nhận được thông báo của Viện nghiên cứu Môi trường và Tài nguyên nước (NEWRI), Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Techinical University), Singapore về chương trình đi học tiến sĩ năm 2013, cụ thể:
- Đối tượng: Cán bộ trẻ, sinh viên đã tốt nghiệp, học viên cao học và sinh viên năm cuối có học lực khá trở lên ngành Môi trường, Khoa học Môi trường, Địa chất Môi trường; Hóa học.
- Thời gian đào tạo tiến sĩ:Đối với đối tượng có trình độ cử nhân: 4 năm; Đối với đối tượng có trình độ thạc sỹ: 3 năm.
- Thời gian tuyển chọn: 14 giờ, ngày 4/11/2013 (Thứ Hai)
- Địa điểm:Phòng 901 - Tầng 9, Nhà điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy.
- Nội dung:
14:30 - 16:00: Semina
16:00 - 18:00: Kiểm tra (Tests Conducted)
Nếu đạt yêu cầu của 2 bài thi kiểm tra năng lực chuyên môn và tiếng Anh, sinh viên/học viên cao học sẽ tiếp tục được phỏng vấn để nhận học bổng làm nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nangyang.
Đăng ký dự tuyển: liên hệ Vũ Thị Oanh, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN, Email: oanhvt@vnu.edu.vn, trước 10 giờ, ngày 30/10/2013 (Thứ Tư).
Thông tin đăng ký dự tuyển: Họ và tên, khóa học, ngành học, email, số điện thoại.

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |