Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Xét tuyển học bổng Nguyễn Trường Tộ

Kính gửi: 

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

- Trường Đại học Công nghệ.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Quỹ Khuyến học Việt Nam về việc tiếp tục triển khai chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ do Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội Thiện nguyện VNHelp California tài trợ năm học 2014-2015.