Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Kết quả học bổng Lawrence S.Ting

Kính gửi: 

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

- Trường Đại học Ngoại ngữ;

- Trường Đại học Công nghệ;

- Trường Đại học Kinh tế;

- Trường Đại học Giáo dục;

- Khoa Luật.

Theo đề nghị của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting, để hoàn thiện hồ sơ xét cấp học bổng cho sinh viên năm học 2014 - 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo tới sinh viên của đơn vị mình ((theo danh sách gửi kèm); đồng thời kiểm tra số tài khoản của những sinh viên đã có và gửi số tài khoản (mở tại Ngân hàng Vietcombank) của những sinh viên còn thiếu về Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) theo địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn chậm nhất là 16 giờ ngày 19/9/2014.

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT CẤP HỌC BỔNG LAWRENCE S.TING NĂM HỌC 2014 – 2015

TT

Họ và tên

Giới tính

Khóa học

 Ngành học

Điểm trung bình học tập

Xếp loại rèn luyện

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

QH-2011-T

Công nghệ Sinh học

3.20

Xuất sắc

2

Vũ Việt Hùng

Nam

QH-2013-T

Khoa học Vật liệu

3.29

Xuất sắc

3

Nguyễn Ngọc Quang

Nam

QH-2013-T

Hóa học

3.68

Xuất sắc

4

Trần Quốc Toản

Nam

QH-2011-T

Công nghệ Hóa học

3.13

Xuất sắc

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

5

Vũ Thị Lan Anh

Nữ

QH-2011-X

Khoa học quản lý

3.55

Xuất sắc

6

Phạm Diệu Linh

Nữ

QH-2011-X

Xã hội học

3.61

Xuất sắc

7

Ngô Thị Mỹ Hảo

Nữ

QH-2013-X

Văn học Chất lượng cao

3.63

Xuất sắc

Trường Đại học Ngoại ngữ

8

Ngô Đỗ Trâm Anh

Nữ

QH-2011-F

Tiếng Anh

3.67

Xuất sắc

9

Đào Hải Hà

Nữ

QH-2011-F

Tiếng Đức

3.88

Xuất sắc

10

Nguyễn Thị Thu Trang

Nữ

QH-2013-F

Tiếng Trung

3.91

Xuất sắc

11

Triệu Thị Thêu

Nữ

QH-2012-F

Tiếng Pháp

3.52

Xuất sắc

12

Nguyễn Đăng Phương Anh

Nữ

QH-2013-F

Tiếng Anh

3.58

Xuất sắc

Trường Đại học Công nghệ

13

Vũ Thị Thanh Hải

Nữ

QH-2012-I

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

3.05

Xuất sắc

14

Nguyễn Thanh Toàn

Nam

QH-2011-I

Khoa học Máy tính

3.4

Tốt

15

Nguyễn Huy Hoàng

Nam

QH-2011-I

Công nghệ Cơ điện tử

3.37

Tốt

Trường Đại học Kinh tế

16

Lê Thị Minh Phương

Nữ

QH-2012-E

TCNH

3.59

Tốt

Khoa Luật

17

Đinh Thị Hương

Nữ

QH-2013-L

Luật học

2.7

Tốt

18

Phạm Thị Vân

Nữ

QH-2012-L

Luật học

3.43

Xuất sắc

Trường Đại học Giáo dục

19

Phan Thị Thảo

Nữ

QH-2011-S

Sư phạm Lịch sử

3.47

Xuất sắc

20

Phạm Thị Hồng Huế

Nữ

QH-2011-S

Sư phạm Vật lý

3.92

Xuất sắc

Ấn định danh sách trên gồm 20 sinh viên./.


 

 Ban CTCTSV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :