Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Xét chọn sinh viên nhận học bổng BIDV năm 2014

Kính gửi: 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

Trường Đại học Ngoại ngữ;

Trường Đại học Công nghệ;

Trường Đại học Kinh tế;

Trường Đại học Giáo dục;

Khoa Luật.

Triển khai Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký ngày 9/8/2013, tại Điều 3, Khoản 6 - Hợp tác về tài trợ và cấp học bổng, ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình học bổng này như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí

- Là sinh viên hệ chính quy, Khóa học QH-2011, QH-2012, QH-2013.

- Có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2013 - 2014:

+ Đối với học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: Kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

+ Đối với học bổng dành cho sinh viên nghèo, vượt khó: Kết quả học tập đạt loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên; có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;

+ Đối với học bổng dành cho sinh viên các nước Lào, Campuchia, Myanmar: Sinh viên tiêu biểu nhất do đơn vị đề cử;

- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm 2014;

- Có hiểu biết về Ngân hàng BIDV và học bổng BIDV;

- Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động: Đoàn - Hội, hỗ trợ cộng đồng, nghiên cứu khoa học…

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học. Học bổng được chuyển vào tài khoản cửa từng sinh viên.

4. Chỉ tiêu học bổng: ĐHQGHN có 50 sinh viên

Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại đơn vị như sau:

TT

Tên đơn vị

Học bổng SV xuất sắc

Học bổng SV nghèo vượt khó

Học bổng SV Lào, Camuchia, Myamar

Tổng số hồ sơ

1

Trường ĐH KHTN

7

5

3

15

2

Trường ĐH KHXH&NV

5

5

2

12

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

4

4

0

8

4

Trường ĐH Công nghệ

4

4

0

8

5

Trường ĐH Kinh tế

8

7

0

15

6

Trường ĐH Giáo dục

2

2

0

4

7

Khoa Luật

2

2

0

4

Tổng cộng

32

29

5

66

5. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2013-2013 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;

- Bài viết tìm hiểu về Ngân hàng BIDV và học bổng BIDV;

- Thông tin tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng BIDV (Số tài khoản, địa chỉ và chi nhánh Ngân hàng);

- Giấy xác nhận về hoàn cảnh gia đình của cơ quan có thẩm quyền (đối với sinh viên thuộc diện nghèo, vượt khó);

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng BIDV năm 2014, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) chậm nhất là 16 giờ ngày 24/11/2014.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn chậm nhất là 11 giờ ngày ngày 25/11/2014.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.

 VNU Media - Ban CTCTSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :