Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng và chương trình hỗ trợ cho sinh viên nước ngoài của Trường ĐH Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc

Ban Nghiên cứu khu vực và quốc tế (DIAS), Đại học Quốc gia Pukyong (PKNU) đã đưa ra Chương trình học bổng cho học sinh tài năng đã tốt nghiệp THPT với 2 – 3 suất học bổng mỗi năm.

1. Tiêu chí tuyển chọn

Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu của 2 diện xét học bổng sau:

Nhóm (A hoặc B)

Yêu cầu

Sinh viên năm nhất

Sinh viên chuyển tiếp

A

Ứng viên và cha mẹ ứng viên không là công dân Hàn Quốc

Ứng viên có quốc tịch nước ngoài và đã (hoặc sắp) tốt nghiệp cấp 3 tại Hàn Quốc hoặc ngoài Hàn Quốc

- Ứng viên đã có ít nhất 2 năm (hoặc 4 năm) học tại đại học hệ 4 năm ở Hàn Quốc hoặc các nước khác và đã hoàn thành ít nhất 70 tín chỉ

- Hoặc ứng viên đã hoặc sắp tốt nghiệp hệ cao đẳng

Lưu ý:

1. Trong trường hợp ứng viên đã theo học hơn 1 đại học hoặc cao đẳng trước đó, ứng viên có thể nộp bảng điểm của tất cả các đại học và cao đẳng đó.

2. Sinh viên trường PKNU không được nộp hồ sơ theo diện sinh viên chuyển tiếp

B

Ứng viên có quốc tịch nước ngoài và đã hoàn thành các cấp học từ lớp 1 đến hết cấp 3 ngoài Hàn Quốc

Ứng viên có quốc tịch nước ngoài và đã (hoặc sắp) hoàn thành cấp học tương đương từ lớp 1 đến cấp 3 ngoài Hàn Quốc

2. Yêu cầu về ngôn ngữ

Có bẳng hoặc chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

* Ứng viên nên có chứng chỉ level 3 hoặc cao hơn từ Test of Proficiency in Korean (TOPIK) và hoàn thành TOPIC level 4 hoặc cao hơn được tổ chức bởi Korean Language Institute.

* Ứng viên có chứng chỉ level 3 hoặc cao hơn của Pukyong Korean Proficiency Test (PKT) và hoàn thành PKT level 4 hoặc cao hơn được tổ chức bởi Language Education Center, PKNU.

* Ứng viên có chứng chỉ TOEFL (CBT 210, PBT 550, IBT 80) hoặc TEPS 550 hoặc cao hơn.

-> Ứng viên dã tốt nghiệp cấp 3 hoặc bậc học cao hơn tại các nước nói tiếng Anh không cần chứng minh khả năng thông thạo tiếng Anh.

3. Điều kiện được tiếp tục hỗ trợ học bổng

Năm 1: Điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn

Năm 2 đến năm 4: Điểm trung bình 3.5 hoặc cao hơn

Trong trường hợp học viên không đáp ứng được yêu cầu trên, học bổng sẽ được thu hồi.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học bổng và yêu cầu hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ, vui lòng liên hệ:

Ms. Duong Thanh Hoai

Tel: 0902250236

Email: dth86@keiti.re.kr, dth86@hotmail.com

 VNU Media - Ban Hợp tác Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :