Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 10 năm triển khai chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo

Kể tkhi kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có hơn 300 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng, với tổng giá trị học bổng đạt khoảng 150.000 USD đô la Mỹ.

Theo kế hoạch, Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ Học bổng Pony Chung, Hàn Quốc sẽ tổ chức kỷ niệm 10 năm triển khai chương trình học bổng Pony Chung và trao học bổng Pony Chung năm học 2017-2018 vào tháng 11/2017.

L kỷ niệm là dịp để Quỹ học bổng gặp mặt các thế hệ sinh viên của ĐHQGHN đã được nhận học bổng Pony Chung. Kết quả của buổi lễ là cơ sở để Quỹ học bổng Pony Chung tiếp tục duy trì và xây dựng kế hoạch hỗ trợ học bổng cho sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian tới.

Để buổi lễ đạt kết quả cao, Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị một số nội dung như sau:

1. Phổ biến thông tin về kế hoạch, chương trình trên website và các kênh thông tin khác tại đơn vị để sinh viên đã nhận học bổng Pony Chung được biết và đăng ký tham dự buổi lễ.

2. Cung cấp thông tin về nghề nghiệp hiện tại và cập nhật địa chỉ liên hệ của cựu sinh viên đã từng được nhận học bổng Pony Chung và tốt nghiệp ra trường; gửi bảng tổng hợp (theo mẫu) về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) theo địa chỉ: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 30/6/2017.

3. Gửi danh sách các thế hệ sinh viên tham dự buổi lễ về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) theo địa chỉ: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 30/8/2017.

Chi tiết các phụ lục

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :