Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính (gọi là học bổng Vừ A Dính) năm học 2017-2018 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Học sinh, sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số;

- Năm học 2016-2017 có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 1.500.000 đồng/sinh viên; 1.000.000 đồng/học sinh.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 87 học sinh, sinh viên.

STT

Đơn vị đào tạo

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

10

2

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

15

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

12

4

Trường ĐH Công nghệ

5

5

Trường ĐH Kinh tế

8

6

Trường ĐH Giáo dục

15

7

Khoa Luật

12

8

Khoa Y Dược

10

 

TỔNG CỘNG

87

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2016-2017, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản photo các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, hoàn cảnh gia đình… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới học sinh, sinh viên; tiến hành xét chọn theo yêu cầu, gửi danh sách học sinh, sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề cử xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 15/3/2018.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :