Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2018-2019

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản (gọi là học bổng Nitori) năm học 2018-2019 cho sinh viên ĐHQGHN như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, 3.

- Năm học 2017-2018 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng.

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động của chương trình học bổng theo yêu cầu của Quỹ học bổng Nitori gồm:

+ Gửi báo cáo thành tích học tập năm học 2018-2019: Trước ngày 30/8/2019;

+ Tham gia buổi gặp mặt với Quỹ học bổng Nitori và ĐHQGHN: Ngày 24/8/2019.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 13.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 10 sinh viên

Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại đơn vị như sau:

TT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

1

2

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

1

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

2*

4

Trường ĐH Công nghệ

1

5

Trường ĐH Kinh tế

1

6

Trường ĐH Giáo dục

1

7

Khoa Luật

1

8

Khoa Y Dược

1

9

Khoa Quốc tế

1

Tổng cộng

10

Ghi chú: (*) trong đó có 1 hồ sơ sinh viên của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bản photo thẻ sinh viên;

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng Nitori năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 12/4/2019.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

 

 

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :