Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Thông báo tuyển sinh sau Đại học tại Nhật Bản theo chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2019

Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2019 cho niên khóa 2020 – 2022 (đối với bậc học Thạc sỹ) và niên khóa 2020 – 2023 (đối với bậc học Tiến sỹ) như sau:

Đối với hồ sơ đăng ký học Thạc sĩ, thời hạn nộp hồ sơ giấy và hồ sơ online: Trước 17:00 ngày 29 tháng 10 năm 2019 (thời hạn nộp, hồ sơ giây tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Văn phòng Dự án học bổng JDS nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

Đối với hồ sơ đăng ký học Tiến sĩ, thời hạn nộp hồ sơ giấy và hồ sơ online: Trước 17:00 ngày 02 tháng 12 năm 2019 (thời hạn nộp, hồ sơ giây tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Văn phòng Dự án học bổng JDS nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định đối với học bổng dự tuyến, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin chi tiết xin tham khảo file đính kèm tại đây: Chương trình Thạc sỹChương trình Tiến sỹ

 Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan