Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng K – T năm học 2020 - 2021

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K - T (gọi tắt là học bổng K - T) năm học 2020 - 2021 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019 - 2020. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020.

- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;

- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2020 - 2021.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 5.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 30 sinh viên.

TT

Đơn vị đào tạo

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

5

2

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

5

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

4

4

Trường ĐH Công nghệ

3

5

Trường ĐH Kinh tế

3

6

Trường ĐH Giáo dục

3

7

Trường ĐH Việt Nhật

1

8

Trường ĐH Y Dược

2

9

Khoa Luật

2

10

Khoa Quốc tế

1

11

Khoa Quản trị Kinh doanh

1

TỔNG CỘNG

30

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2019 - 2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo.

Đối với sinh viên năm thứ nhất: Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2020.

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng K - T và chương trình học bổng K - T (đánh máy, có độ dài khoảng 01 - 02 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 01 - 02 trang A4);

- Bản photo chứng nhận về: thành tích học tập, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng K-T, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn kèm hồ sơ sinh viên tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 28/04/2021.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./.

 Hồng Thương
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   |