Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Hungary theo diện Hiệp định năm 2022
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019 -2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022 như sau:

Thông tin chung về chương trình học bổng

1.     Tên chương trình học bổng và cơ quan phụ trách

– Tên chương trình học bổng: Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022 (tên chương trình phía Hung-ga-ri: “Stipendium Hungaricum Programme” (SH)).

– Cơ quan phụ trách:

·         Phía Việt Nam: Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo;

·         Phía Hung-ga-ri: Tempus Public Foundation (sau đây gọi là Quỹ học bổng Hung-ga-ri).

2.     Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

– Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, một chu kỳ (one-tier master – OTM: chương trình liên thông đại học – thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập chuyên ngành.

– Chỉ tiêu học bổng như sau:

·         25 học bổng một chu kỳ;

·         80 học bổng đại học;

·         55 học bổng thạc sĩ;

·         30 học bổng tiến sĩ;

·         10 học bổng thực tập trình độ sau đại học (từ 5 tháng đến 10 tháng).

– Ngành học: Các nhóm ngành mà phía Hung-ga-ri cấp học bổng đào tạo cho ứng viên Việt Nam (https://apply.stipendiumhungaricum.hu/courses/search/id/15002387-22rj61).

3.     Thời gian đào tạo

– Chương trình đại học: từ 02 năm đến 04 năm học;

– Chương trình thạc sĩ: từ 1,5 năm đến 02 năm học;

– Chương trình một chu kỳ: 05 năm đến 06 năm học;

– Chương trình tiến sĩ: 04 năm;

– Chương trình thực tập: từ 5 tháng đến 10 tháng.

Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng xem tại đây 

 Ban HT&PT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   |