Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình Nghiên cứu chung SATU 2022

Diễn đàn Giám đốc các trường đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan (Trung Quốc) gửi thông báo kêu gọi các đề xuất nghiên cứu từ các chủ nhiệm dự án (PI) của các trường đại học thành viên SATU về Chương trình Nghiên cứu chung SATU 2022 (JRS).

JRS được Diễn đàn Giám đốc SATU đưa ra vào năm 2012 cho các học giả từ tất cả các trường đại học thành viên SATU nhằm thiết lập các hợp tác nghiên cứu quốc tế chung. 

Đề xuất nghiên cứu khai tại “Biểu mẫu đề xuất PI” tại SATU JRS 2022 (https://satu.ncku.edu.tw/p/405-1036-209273,c2172.php?Lang=en) trong thời gian từ 09-24 tháng 3 năm 2022, Ban Thư ký quốc tế SATU sẽ kêu gọi đồng chủ nhiệm dự án

Thời hạn nộp đề xuất là ngày 24 tháng 3 năm 2022

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với cô Charlotte Li tại satu@ncku.edu.tw

Thông tin xem tại website: https://satu.ncku.edu.tw/p/405-1036-209273,c2172.php?Lang=en

 Hương Quỳnh - Ban Hợp tác & Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   |