Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Thông báo về học bổng K-T năm 2009
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị về chương trình học bổng K-T đợt 1 năm 2009 cho sinh viên đại học như sau:

 

 

 

 

 

 

 

1. Chỉ tiêu học bổng: Tổng số học bổng 12 suất, được phân bổ như sau:

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu HB (Suất)

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3

2

Trường Đại học Khoa học XH&NV

3

3

Trường Đại học ngoại ngữ

2

4

Trường Đại học Công nghệ

1

5

Trường Đại học Kinh tế

1

6

Khoa Luật

1

7

Khoa Sư Phạm

1

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

- Có kết quả học tập kì I năm học 2008 - 2009 đạt loại khá trở lên.

- Có kết quả rèn luyện kì I năm học 2008 - 2009 đạt từ loại tốt trở lên.

- Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và đoàn thể.

3. Trị giá mỗi suất học bổng:

2.000.000đ (Hai triệu đồng)/SV/năm học.

4. Hồ sơ xét tuyển học bổng:

- Công văn và danh sách sinh viên đề nghị được nhận học bổng của đơn vị.

- Bảng điểm kì I năm học 2008 - 2009 có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Bản tự khai của sinh viên (có mẫu kèm theo).

- Các giấy tờ liên quan, nếu có.

Các đơn vị gửi danh sách sinh viên đề nghị được nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) trước ngày 09/04/2009 theo đường văn thư và thư điện tử (Email: nquoctu2003@yahoo.com).

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :