Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Pony Chung 2009 dành cho sinh viên và học viên
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các trường đại học, các khoa trực thuộc về chương trình cấp học bổng từ Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm 2009 cho sinh viên của ĐHQGHN như sau:

1. Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/suất/ năm học.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

3.1. Đối với sinh viên đại học

- Kết quả học tập năm học 2008 - 2009 đạt loại khá trở lên;

- Kết quả rèn luyện năm học 2008 – 2009 đạt từ loại tốt trở lên.

3.2. Đối với sinh viên sau đại học (học viên cao học, nghiên cứu sinh)

- Học viên đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học, có kết quả học tập và nghiên cứu xuất sắc;

- Ưu tiên học viên có báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.

3.3. Sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

3. Quy trình tuyển chọn

Các đơn vị giới thiệu danh sách sinh viên theo tiêu chuẩn trên tới ĐHQGHN. Căn cứ vào danh sách đề nghị của các đơn vị, Quỹ Học bổng và ĐHQGHN sẽ tổ chức Hội đồng xét chọn sinh viên được nhận học bổng.

4. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: gồm 44 hồ sơ để chọn 30 suất học bổng (cho sinh viên đại học và học viên sau đại học), được phân bổ như sau:

STT

Tên đơn vị

Số lượng hồ sơ sinh viên đại học đơn vị gửi về ĐHQGHN đề nghị xét học bổng

Số lượng hồ sơ học viên sau đại học đơn vị gửi về ĐHQGHN đề nghị xét học bổng

1

Trường Đại học KHTN

7

2

2

Trường ĐHKHXH&NV

7

2

3

Trường Đại học
Ngoại ngữ

7

2

4

Trường ĐH Công nghệ

5

2

5

Trường Đại học Kinh tế

3

2

6

Trường ĐHGD
(SV năm 4)

2

0

7

Khoa Luật

3

0

Tổng cộng

34

10

5. Hồ sơ xét tuyển học bổng

- Công văn của đơn vị và danh sách sinh viên (theo mẫu đính kèm);

- Bảng điểm cả năm học 2008 - 2009 (có xác nhận của đơn vị đào tạo);

- Bản tự khai của sinh viên có dán ảnh (theo mẫu đính kèm);

- Các giấy tờ liên quan, nếu có (diện chính sách, hộ nghèo...).

Đề nghị các đơn vị tiến hành xét chọn sinh viên theo chỉ tiêu và tiêu chuẩn được nêu ở trên. Hồ sơ xin học bổng và danh sách đề nghị xét nhận học bổng gửi về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV), chậm nhất vào 16h00 ngày 15 tháng 09 năm 2009 theo đường văn thư và thư điện tử.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :