Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana (KVSC) năm 2009
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana (KVSC) năm học 2009 – 2010 như sau:

I/ Đối với các sinh viên đã được xét cấp học bổng lần thứ nhất và lần thứ hai

Quỹ KVSC đã quyết định trao học bổng lần thứ nhất (tháng 3/2008) cho 14 sinh viên và lần thứ hai (tháng 10/2008) cho 5 sinh viên của ĐHQGHN, trị giá mỗi suất học bổng là 100 USD/ học kỳ/ 01 sinh viên và được cấp cho hết khóa học đại học nếu luôn duy trì được kết quả học tập tốt.

Để đủ điều kiện tiếp tục trao học bổng học kỳ tiếp theo cho 19 sinh viên nói trên, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị đào tạo gửi bảng điểm học kỳ 2 năm học 2008-2009 của sinh viên thuộc đơn vị mình (danh sách đính kèm công văn này), về Đại học Quốc gia Hà Nội trước 16h00 ngày 14/09/2009. Sau thời hạn trên, nếu đơn vị nào chưa gửi bảng điểm học kỳ 2 năm học 2008-2009 thì sinh viên của đơn vị đó sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục nhận học bổng học kỳ tiếp theo của Quỹ KVSC.

II/ Chương trình học bổng của Quỹ KVSC năm học 2009 – 2010

Năm học 2009 – 2010, Quỹ KVSC tiếp tục xét chọn sinh viên của ĐHQGHN tham gia phỏng vấn để nhận học bổng lần thứ 3. ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình học bổng này như sau:

2.1. Chỉ tiêu tham gia phỏng vấn toàn ĐHQGHN: 15 sinh viên, được phân bổ như sau:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 03 sinh viên

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 03 sinh viên

- Trường Đại học Ngoại ngữ: 02 sinh viên

- Trường Đại học Công nghệ: 02 sinh viên

- Trường Đại học Kinh tế: 02 sinh viên

- Trường Đại học Giáo dục: 02 sinh viên

- Khoa Luật: 01 sinh viên

2.2. Trị giá mỗi suất học bổng: 100 USD/ 1 học kỳ/ 01 sinh viên cho suốt cả khóa học đại học nếu luôn duy trì kết quả học tập tốt.

2.3. Thời gian phỏng vấn: dự kiến vào cuối tháng 9/2009.

2.4. Thời gian tổ chức Lễ trao học: dự kiến vào ngày 20/10/2009.

2.5. Tiêu chí xét chọn sinh viên tham gia phỏng vấn:

- Là sinh viên đạt điểm cao của đơn vị trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2009.

- ưu tiên gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

- Không được nhận bất cứ loại học bổng (ngoài ngân sách) nào khác.

2.6. Hồ sơ: bao gồm công văn kèm danh sách sinh viên tham gia phỏng vấn.

Đề nghị các đơn vị gửi Danh sách sinh viên đề nghị tham gia phỏng vấn để xét cấp học bổng (theo mẫu đính kèm công văn) về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV), chậm nhất vào 16h00 ngày 14 tháng 09 năm 2009 theo đường văn thư và thư điện tử. Sau thời hạn trên, nếu đơn vị nào chưa nộp danh sách về ĐHQGHN thì thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này, chỉ tiêu học bổng trên sẽ được chuyển cho đơn vị khác. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Chính trị và Công tác HSSV - ĐHQGHN (ThS. Nguyễn Quốc Tú - ĐT: 04 37547 973; Mob: 0912 159 668; Email: tunq@vnu.edu.vn).

 PRVNU - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :