Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2011
Ngày 20/6/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã phê duyệt điểm trúng tuyển của kỳ thi sau đại học năm 2011.

Công tác tuyển sinh sau đại học (SĐH) ở ĐHQGHN năm 2011đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản của quy định của ĐHQGHN.
Sau khi hoàn thành công tác chấm thi, các Hội đồng tuyển sinh SĐH có tổ chức thi đã tổng hợp kết quả thi và thông báo cho Hội đồng tuyển sinh SĐH các đơn vị liên quan để có cơ sở đề nghị phê duyệt điểm trúng tuyển.
Căn cứ kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011 của ĐHQGHN và kết luận tại cuộc họp Sơ kết công tác tuyển sinh và phê duyệt điểm trúng tuyển đợt 1 kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2011 của Ban chỉ đạo tuyển sinh sau đại học năm 2011, Giám đốc ĐHQGHN đã phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo đợt 1 kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2011.
Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2011 của các đơn vị đào tạo sau đại học. (Bảng điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành của các đơn vị đào tạo - PDF).
Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2011 của các đơn vị đào tạo sau đại học. (Bảng điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành của các đơn vị đào tạo - PDF).
Điểm trúng tuyển thạc sĩ

STT
Ngành/Chuyên ngành đào tạo          
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm trúng tuyển
Số trúng tuyển
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1
Cơ học
2
10.0
2
2
Địa chất
5
10.0
5
3
Địa chính
39
10.0
39
4
Địa lí
8
10.0
8
5
Hải dương học
2
10.0
2
6
Hóa học
36
10.0
36
7
Khí tượng
2
10.0
2
8
Khoa học môi trường
29
10.0
29
9
Sinh học
17
10.0
17
10
Thủy văn
2
10.0
2
11
Toán học
35
10.0
35
12
Vật lí
21
10.0
21
Tổng
198