Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Hơn 6000 hồ sơ đăng kí dự thi SĐH đợt 2 năm 2011
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học (SĐH) năm 2011, Ban chỉ đạo tuyển sinh sau đại học năm 2011 của ĐHQGHN (BCĐTS) đã cử các đoàn kiểm tra công tác thu nhận hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011 của các đơn vị từ ngày 12 đến 23/8/2011.

Các nội dung kiểm tra chủ yếu là điều kiện về văn bằng, thâm niên công tác, đối tượng được ưu tiên, đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, thư giới thiệu dự tuyển nghiên cứu sinh. Kết quả như sau:
Đợt 2 năm 2011, ĐHQGHN có 14 đơn vị đào tạo sau đại học tổ chức tuyển sinh tại 3 điểm thi là Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Số hồ sơ đăng kí dự thi đào tạo bậc thạc sĩ là 5796 (113 chuyên ngành), số hồ sơ đăng kí dự tuyển bậc tiến sĩ là 244 (66 chuyên ngành), tăng 23% so với đợt 2 năm 2010.
Về cơ bản, các đơn vị đã tiến hành công tác thu nhận hồ sơ đăng kí dự thi theo đúng quy định, BCĐTS đã lưu ý, đề nghị Hội đồng tuyển sinh sau đại học của các đơn vị nghiêm túc tổ chức rà soát lại các hồ sơ đăng kí dự thi đã thu nhận, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ chưa đạt yêu cầu và báo cáo BCĐTS (qua Ban Đào tạo) trước ngày 17/09/2011.
 
 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :