Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Trường Đại học Ngoại ngữ (VNU-ULIS) tuyển sinh sau đại học năm 2013

1. Giới thiệu chung
Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sỹ tiến sỹ năm 2013 các ngành Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và tiếng Đức.
1.1.Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ
1.1.1. Thời gian đào tạo
Học viên học trong thời hạn 02 năm theo hình thức đào tạo chính quy không tập trung: Trong 3 học kỳ đầu vừa công tác vừa học tập tại Trường, trong thời gian còn lại vừa công tác vừa làm luận văn tốt nghiệp và học thêm một số chuyên đề (nếu cần).
1.1.2. Chuyên ngành đào tạo
+ Ngành Tiếng Anh:cácchuyên ngành Ngôn ngữ AnhLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.
+ Ngành Tiếng Nga: các chuyên ngành Ngôn ngữ NgaLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Nga.
+ Ngành Tiếng Pháp: các chuyên ngành Ngôn ngữ PhápLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp.
+ Ngành Tiếng Trung Quốc: các chuyên ngành Ngôn ngữ Trung QuốcLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Trung Quốc.
+ Ngành Tiếng Nhật: chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản.
+ Ngành Tiếng Đức: chuyên ngành Ngôn ngữ Đức.
 
1.2.Tuyển sinh đào tạo tiền tiến sỹ (theo học bổng Đề án 911 của Bộ GD&ĐT)
1.2.1. Thời gian đào tạo
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức xét tuyển đào tạo tiền tiến sĩ theo hình thức tập trung trong thời gian 9 tháng.
1.2.2. Nội dung đào tạo
Bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn, hướng dẫn chuẩn bịBài luận về dự định nghiên cứu luận án tiến sỹ, tư vấn về cơ sở đào tạo ở nước ngoàicho ứng viên có dự định ra nước ngoài học tập, tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (Tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc...)
1.3.Tuyển sinh đào tạo tiến sỹ (gồm cả Đề án 911)
1.3.1. Thời gian đào tạo
- Đào tạo từ cử nhân: 4 năm, theo hình thức tập trung
- Đào tạo từ thạc sỹ: 3 năm, theo hình thức tập trung
1.3.2. Chuyên ngành đào tạo
+ Ngành Tiếng Anh: các chuyên ngành Ngôn ngữ AnhLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.
+ Ngành Tiếng Nga: các chuyên ngành Ngôn ngữ NgaLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Nga.
+ Ngành Tiếng Pháp: các chuyên ngành Ngôn ngữ PhápLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp.
+ Ngành Tiếng Trung Quốc: các chuyên ngành Ngôn ngữ Trung QuốcLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Trung Quốc.
1.4.Chế độ thu học phí
Tất cả học viên cao học (đào tạo thạc sỹ) và nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sỹ) đều phải đóng học phí theo quy định của Nhà nước. Mức thu cụ thể sẽ được thông báo theo hướng dẫn thu học phí của Trường Đại học Ngoại ngữ.
Học viên trúng tuyển bồi dưỡng tiền tiến sỹ và nghiên cứu sinh thuộc Đề án 911 được Bộ GD & ĐT xét duyệt cấp học bổng trong thời gian đào tạo.
2. Thời gian thi
Kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2013 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội chỉ tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngày thi: Chủ nhật 16 tháng 6 năm 2013
Kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013 Trường tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ, xét tuyển đào tạo tiến sỹ (gồm cả Đề án 911) các chuyên ngành Ngoại ngữ và tổ chức thi cấp chứng chi Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
Các ngày thi:
Thứ Bảy 14 tháng 9 năm 2013
Chủ nhật 15 tháng 9 năm 2013
3. Điều kiện dự thi
3.1.Dự thi đào tạo thạc sỹ
Về văn bằng: Thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT.
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hệ không chính quy và có thêm bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc một ngành ngoại ngữ khác.
Về thâm niên nghề nghiệp: Thí sinh tốt nghiệp đại học đúng ngành xếp loại Khá, Giỏi và Xuất sắc được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Đối với các trường hợp còn lại phải có ít nhất 01 nămthâm niên nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành dự thi, kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp.
3.2.Dự tuyển đào tạo tiến sỹ
Về văn bằng và công trình khoa học đã công bố: Thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Có bằng thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sỹ với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên thuộc chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển;
- Có bằng thạc sỹ theo định hướng thực hành chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;
- Có bằng thạc sỹ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự tuyển theo chế độ như người chưa có bằng thạc sỹ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện) trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.
Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyểnđược công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức;
- Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT.
Về chuyên môn: Thí sinh cần có Bài luận về dự định nghiên cứu luận án tiến sỹ và hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sỹ khoa học, tiến sỹ cùng chuyên ngành, trong đó một nhà khoa học đồng ý nhận hướng dẫn luận án tiến sỹ của thí sinh.
Bài luận về dự định nghiên cứu luận án tiến sỹ cần trình bày rõ ràng về lý do chọn đề tài nghiên cứu, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo. Bài luận về dự định nghiên cứu cũng cần nêu những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà nghiên cứu sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học của thí sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sỹ.
Trong thư giới thiệu của nhà khoa học cần có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh dự tuyển.
Về thâm niên nghề nghiệp: Thí sinh cần có ít nhất 02 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học.
3.3.Các điều kiện khác
Thí sinh cần có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để học tập, không trong thời gian bị kỷ luật, v.v...
4. Nội dung thi tuyển
4.1.Các bậc thi và môn thi
4.1.1. Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ
1. Môn cơ bản: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, hoặc Ngôn ngữ Đức (tuỳ theo ngành dự thi).
2. Môn cơ sở: Kỹ năng thực hành tiếng Anh, Kỹ năng thực hành tiếng Nga, Kỹ năng thực hành tiếng Pháp, Kỹ năng thực hành tiếng Trung Quốc, Kỹ năng thực hành tiếng Nhật hoặc Kỹ năng thực hành tiếng Đức (thi 04 nội dung: Nghe hiểu, Ngữ pháp, Đọc hiểu và Viết luận).
3. Môn Ngoại ngữ thứ 2: Tuỳ chọn một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung hoặc Đức.
4.1.2. Tuyển sinh đào tạo tiến sỹ (gồm cả Đề án 911)
Các ngành: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.
1. Môn Ngoại ngữ thứ 2: Tuỳ chọn một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung hoặc Đức.
3. Bảo vệ hồ sơ chuyên môn theo từng chuyên ngành.
Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sỹ, ngoài thi môn Ngoại ngữ thứ 2 và hồ sơ chuyênmôn, còn phải thi thêm Môn cơ bản và Môn cơ sở như thí sinh dự thi cao học.
4.1.3. Tuyển sinh đào tạo tiền tiến sỹ
Tuyển sinh đào tạo tiền tiến sỹ và tiến sỹthuộc Đề án 911của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có thông báo riêng tại Website: www.ulis.vnu.edu.vn - mục Tuyển sinh và Sau đại học.
4.2. Miễn thi môn Ngoại ngữ thứ 2
Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ thứ 2 nếu đảm bảo một trong các điều kiện sau:
1. Với thí sinh dự thi đào tạo thạc sỹ: Có chứng chỉ Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội tương ứng với bậc đào tạo dự thi còn thời hạn giá trị.
2. Với thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sỹ:
- Có chứng chỉ Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội tương ứng với bậc đào tạo dự tuyển còn thời hạn giá trị.
- Có chứng chỉ xác nhận trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm tính từ ngày dự thi lấy chứng chỉ do một Trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước (có tên ở Phụ lục 1 kèm theo dưới đây) được phép đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1.
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT.
- Có bằng đại học một ngành ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung hoặc Đức) phù hợp với môn thi Ngoại ngữ thứ 2.
4.3. Điểm xét tuyển và điểm chuẩn
Điểm xét tuyển: Để được trong diện xét tuyển, thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên (theo thang điểm 10) ở các môn thi cơ bản và cơ sở; đạt 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100) ở môn Ngoại ngữ thứ 2 nếu dự thi đào tạo thạc sỹ; đạt 65 điểm trở lên ở môn Ngoại ngữ thứ 2 nếu dự tuyển đào tạo tiến sỹ; có hồ sơ chuyên môn được đánh giá ở mức 60 điểm trở lên nếu dự tuyển đào tạo tiến sỹ.
Điểm chuẩn: Được xác định căn cứ trên chỉ tiêu đào tạo được giao và bằng cách tính tổng điểm thi các môn (trừ Ngoại ngữ thứ 2) của từng thí sinh từ cao nhất trở xuống cho từng ngành, chuyên ngành.
4.4.Chương trình thi
Thí sinh đã đăng ký dự thi được cấp đề cương chương trình thi tuyển của các môn thi.
5. Hồ sơ dự thi
5.1. Nội dung hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi cần có các giấy tờ sau:
1. Phiếu đăng ký dự thi cao học/nghiên cứu sinh năm 2013 (có mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch viết năm 2013 có xác nhận của nơi làm việc hay chính quyền địa phương.
3. Giấy chứng nhận sức khỏe do một bệnh viện đa khoa cấp năm 2013.
4. Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp đại học, Bảng điểm đại học, Bằng thạc sỹBảng điểm cao học (02 văn bằng sau chỉ áp dụng đối với thí sinh là thạc sỹ dự tuyển đào tạo tiến sỹ).
5. Danh mục và bản sao các công trình khoa học đã được công bố có chứa đầy đủ nội dung bài viết của tác giả, trang bìa và trang mục lục của sách hay số tạp chí (chỉ áp dụng đối với thí sinh dự thi nghiên cứu sinh).
6. Bài luận về dự định nghiên cứu (của thí sinh nghiên cứu sinh) và hai thư giới thiệu của các nhà khoa học.
7. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có ở Phụ lục 2 kèm theo dưới đây).
8. Các giấy tờ pháp lý để xác nhận về thâm niên nghề nghiệp nếu cần thiết (gồm bản sao công chứng quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn kèm theo công văn xác nhận thời gian công tác của thủ trưởng cơ quan sử dụng nhân lực để chứng nhận thâm niên công tác).
9. Các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ để được miễn thi môn Ngoại ngữ thứ 2 (nếu có).
10. Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định nhân sự (đối với các đối tượng đang làm việc trong biên chế hoặc hợp đồng của các cơ quan trong và ngoài nhà nước).
10. 03 ảnh 4 x 6 (có ghi tên và ngày tháng năm sinh sau ảnh) và 03 phong bì (có dán sẵn tem và đã ghi địa chỉ rõ ràng và chính xác của thí sinh, có ghi số điện thoại để liên hệ).
Tất cả các giấy tờ trên cho vào túi hồ sơ khổ 28 x 32. Không nhận hồ sơ thiếu các giấy tờ cần thiết như quy định ở trên. Không hoàn trả hồ sơ đã nộp.
5.2. Thời hạn phát hành hồ sơ dự thi
Đợt 2: Từ ngày 17/6 đến hết ngày 31/7 năm 2013
5.3. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi
Đợt 2: Từ ngày 22/7 đến hết ngày 09/8 năm 2013
5.4. Địa điểm nộp hồ sơ
Nộp tại Văn phòngKhoa Sau đại học, phòng 102 nhà A3, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
Trước khi nộp hồ sơ, thí sinh cần đến phòng Tài chính - Kế toán, phòng 202 nhà A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, để nộp lệ phí thi: 
- Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.
- Dự thi cao học: 120.000 đồng/thí sinh/môn thi.
- Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000 đồng/thí sinh.
5.5. Xem danh sách phòng thi
Thí sinh xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi tại địa chỉ website http://www.ulis.vnu.edu.vn- mục Tuyển sinh và Sau đại học(Trường không gửi giấy báo dự thi).
Thời gian: Từ ngày 01/9 năm 2013
Nếu phát hiện sai sót cần báo ngay cho Hội đồng Tuyển sinh sau đại học theo địa chỉ phòng 102 nhà A3, hoặc theo số điện thoại (04)-37547435trước ngày tổ chức thi tuyển.
6. Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nộitổ chức cho các thí sinh thi riêng môn Ngoại ngữ (tuỳ chọn một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức) để lấy Chứng chỉ Ngoại ngữ vào cả 2 đợt thi tuyển sinh sau đại học năm 2013:
Đợt 1: Chiều Chủ nhật 16/6/2013
Đợt 2: Chiều Chủ nhật 15/9/2013
Đối tượng dự thi: Không hạn chế
Hồ sơ đăng kí dự thi:
- Đơn đăng kí (theo mẫu).
- 05 ảnh 3 x 4 (không nhận ảnh sai kích cỡ, sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh).
- 01 bản photo công chứng Giấy chứng minh nhân dân.
Lệ phí: - Hồ sơ: 10.000 đồng/hồ sơ.
- Dự thi: 150.000 đồng/1 thí sinh.
- Cấp chứng chỉ: 50.000 đồng/1 chứng chỉ (nộp sau khi có kết quả thi)
- Phí bưu điện (theo qui định).
Thời hạn phát hành và thu nhận hồ sơ:
- Thời hạn phát hành hồ sơ dự thi:
Đợt 1: Từ ngày 10/4 đến hết ngày 10/5 năm 2013
Đợt 2: Từ ngày 17/6 đến hết ngày 31/7 năm 2013
- Thời hạn nộp hồ sơ dự thi:
Đợt 1: Từ ngày 22/4 đến hết ngày 10/5 năm 2013
Đợt 2: Từ ngày 22/7 đến hết ngày 09/8 năm 2013
Thời gian làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ các buổi sáng Thứ Hai.
Địa điểm: Phòng 102, nhà A3, Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Điện thoại: (04)-37547435
Website: www.ulis.vnu.edu.vn (mục Tuyển sinh và Sau đại học)

Thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học cùng đợt thi tại các Hội đồng tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội có kết quả môn thi Ngoại ngữ đạt yêu cầu, có nguyện vọng và đăng ký đúng thời hạn Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội thông báo sẽ được cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp, Chứng chỉ Ngoại ngữ có giá trị bảo lưu thay cho môn thi Ngoại ngữ trong tuyển sinh đào tạo thạc sỹ  hoặc tiến sỹ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

 VNU Media - VNU-ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :