Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2014

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo sau đại học
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và chủ trương Đổi mới tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã thí điểm triển khai việc đổi mới tuyển sinh đào tạo sau đại học với 03 chuyên ngành: Biến đổi khí hậu, Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp, Môi trường và phát triển bền vững. Trong năm 2014, ĐHQGHN sẽ tiếp tục mở rộng thí điểm tuyển sinh theo phương thức mới với kế hoạch cụ thể như sau:
Từ đợt 2 kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2014, mỗi đơn vị đào tạo sẽ áp dụng hình thức tuyển sinh theo phương thức mới đối với ít nhất 01 chuyên ngành. Theo đó, thí sinh dự tuyển theo phương thức này sẽ được tuyển chọn dựa trên kết quả của các nội dung sau:
- Bài thi đánh giá năng lực chung (chung cho tất cả các ngành/chuyên ngành);
- Bài thi đánh giá năng lực chuyên môn (môn thi cơ sở hiện hành của từng ngành/chuyên ngành);
- Bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (môn thi ngoại ngữ chung cho tất cả các ngành/chuyên ngành);
- Đánh giá hồ sơ.
ĐHQGHN sẽ có văn bản chỉ đạo các nội dung cụ thể và hướng dẫn tổ chức tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực gửi các đơn vị trước 30/04/2014.

ĐHQGHN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đào tạo sau đại học quán triệt đến các cán bộ quản lí, cán bộ giảng dạy về chủ trương của ĐHQGHN để chuẩn bị nguồn lực và kế hoạch để tham gia tổ chức thí điểm đổi mới tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực.

 BT - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :